Obálka vydání 34/2001
34/2001 • 20.–27. 8. 2001

2001/34