0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře21. 7. 19966 minut

Koalice ve starém složení

machacek 300 • Autor: Respekt

Vysocí představitelé nové české vlády pronesli během minulého týdne několik zásadních prohlášení, z nichž můžeme vyvodit daleko podstatnější zjištění než z tolik diskutovaného programového prohlášení. V něm sice najdeme větu, že „stěžejním cílem hospodářské politiky“ je vyrovnaný státní rozpočet, ostatní body programu týkající se zdanění však již tak odhodlaně neznějí. Vláda je pouze „připravena“ pokračovat v trendu snižování daní (o 1% bod ročně), přičemž její prioritou je snižování daňového základu a zrychlení odpisové doby. O dani z příjmu fyzických osob, která přirozeně zajímá většinu voličů nejvíce, není v programovém prohlášení ani slovo.

Vzhůru na bohaté

Reklama

Příznivci konspirativních teorií mohli minulý týden vskutku získat dojem, že se v zákulisí politických kuloárů mezi ČSSD a koalicí něco důležitého upeklo. Nejprve ministr financí Ivan Kočárník spolu s ředitelem odboru přímých daní Petrem Pelechem novinářům nastínili, s čím se vlastně vláda chystá do parlamentu. Ministerstvo pro příští rok počítá pouze s určitým zvýšením odpočitatelných položek „jak na vlastní osobu, tak na osoby vyživované“ (na 28 800 korun u dospělého a na 14 400 u dítěte), zatímco o snížení sazby daně například o procento nebo dvě se však ani neuvažuje. Přeloženo do srozumitelného jazyka to znamená jediné: příští rok si mírně polepší občané s nejnižšími a podprůměrnými příjmy, zatímco lidé s průměrnými platy budou platit ze svých příjmů stejné daně jako dosud, a ti, kdo…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc