0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře26. 5. 19965 minut

Falešné sbohem Radovana Karadžiče

O peripetiích z minulého týdne okolo odstoupení „prezidenta“ bosenských Srbů Radovana Karadžiče můžeme říci jen tolik: i kdyby se Karadžič opravdu chystal stáhnout do ústraní, na politice bosenskosrbského vedení by se nezměnilo zhola nic. Jeho nástupkyně, nynější „místoprezidentka“ Biljana Plavšičová, je stejně zarytou a nesmlouvavou nacionalistkou jako její šéf. Už proto lze celou věc považovat spíše za dobře zinscenovaný politický kousek než za něco vážného.

Až budou chtít sami

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Mezi špičkami bosenských Srbů jde nyní o něco jiného: dostane se mezi ně i někdo umírněnější? Daytonská dohoda stanovila, že osoby obviněné ze spáchání válečných zločinů se už nemají podílet na veřejném životě. Přitom v nynějším bosenskosrbském vedení jsou hned dva lidé, na něž haagský tribunál vydal zatykač - Radovan Karadžič a jeho nejvyšší vojenský velitel, neblaze proslulý generál Ratko Mladič. Ti se ovšem nejenom nehodlají dobrovolně vzdát - jak sami říkají - do „spárů protisrbsky zaujatého“ haagského tribunálu, ale bohorovně odmítají se alespoň stáhnout z politiky.Mezinárodní jednotky IFOR, pověřené dohledem nad daytonskou dohodou, tomu jen přihlížejí a zdráhají se je zatknout, neboť jejich mandát honbu na válečné zločince nepředpokládá. Kromě IFOR však už neexistuje nikdo, kdo by oba zločince mohl nějak postihnout: vztyčený prst vysokého emisaře pro civilní obnovu Carla Bildta jim může být leda k smíchu. Karadžič a Mladič odejdou z politiky pouze tehdy, budou-li…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc