0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Téma1. 1. 199617 minut

Roztržená rodina

Chlapci jsou nezdravě agresivní a vulgární, děvčata zase příliš ostýchavá: takové vlastnosti přisuzují psychologové dětem, které vychovávají pouze matky. Potomci rozvedených rodičů zkrátka nemají nejlepší předpoklady k založení vlastní rodiny. Dáme-li si tuto poučku dohromady s faktem, že počet dětí žijících odděleně od jednoho z rodičů v západní civilizaci stoupá, naskýtá se nám jednoduchá otázka: Má vůbec tradiční instituce manželství šanci přežít náraz moderního věku?Letos v červenci vyhlásil Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, že „česká rodina není v krizi“. Jak ale nasvědčují následující čísla, vyjádřil spíše přání státních úředníků. Obavy z rozvratu české rodiny nevzbuzuje ani tak pokles porodnosti (o čtvrtinu za posledních pět let), jako spíš společenské a citové prostředí, ve kterém děti vyrůstají. V několika okresech severních a západních Čech se narodí už dnes třetina dětí svobodným matkám, další třetina novorozenců může počítat s tím, že rodiče se rozvedou. Úplná rodina s matkou i otcem se tam stává raritou a překotné společenské změny nasvědčují, že za pár let tomu bude stejně na území celé republiky.

S klíčem na krku

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Nářky nad rozpadem rodiny patří ke slovníku starší generace od minulého století. Prý zanikají nejpevnější pouta zajišťující společenskou stabilitu a přenos tradičních hodnot. Je nutné brát tyto stesky vážně právě dnes?Asi ano, přinejmenším v České republice, kde mají děti z neúplných rodin proti svým vrstevníkům s…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc