Obálka vydání 15/1995
15/1995 • 10.–17. 4. 1995

1995/15