0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Ekonomika5. 4. 19929 minut

Banky kontra ministerstvo financí

Banky kontra ministerstvo financí

FMF se vzdává svého projektu obchodování s cennými papíry

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Jak a kde bude možné obchodovat s akciemi, které občané a IPF získají v kupónové privatizaci? Bude obchod regulován a omezován? Jestliže ano, v jakém rozsahu? Všechny tyto citlivé otázky již dlouho trápí občany - investory, podnikatele, fondy, banky i podniky. Odpověď zatím nepadla.Obchod s cennými papíry, který se začne v Československu rozvíjet po skončení první vlny kupónové privatizace, bude právně vymezen a regulován čtyřmi nejdůležitějšími zákony: obchodním zákoníkem, specificky pak zákonem o investičních společnostech a fondech (podrobně o něm píšeme v Respektu č.12), zákonem o burze cenných papírů a zákonem o cenných papírech. Nový obchodní zákoník platí od ledna, další dvě normy jsou schváleny federální vládou a čekají na projednání v parlamentu. Osud posledního zákona - o cenných papírech - je značně spletitější. FMF již počtvrté přepracovává jeho znění a do voleb s jeho schválením nelze počítat. Vzniká tak velmi choulostivý stav: regulace finančních trhů se může uskutečnit pouze součinností a provázaností všech čtyř zákonů.

První a poslední experiment

Kupónová privatizace je, jak známo, experimentální privatizační metoda. Obecně se spory kolem návrhu zákona týkají toho, jakým způsobem může tato metoda „vklouznout“ a vyústit do stavu standardního (t.j.do stavu tradičního a osvědčeného v tržních ekonomikách). Diskuse se točí kolem otázky,…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc