Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Editorial

Respekt Speciál: Rozhovory z poslední linie

17 rozhovorů o našem zdraví, vztazích s pacienty a naději, že to dobře dopadne

0:00
Přehrávač
Poslechnout článek

Zdravotníkům se v uplynulém roce věnuje pozornost, kterou jsme ještě nezažili. Stalo se běžnou součástí našich životů, že snídáme i večeříme u obrazovky, kde jsou ve zpravodajství záběry z nemocnic, záchranek či ordinací praktických lékařů. Slova jako JIP, standardní nebo intenzivní lůžka, názvy léků remdesivir, bamlanivimab…, které byly dříve známé jen odborníkům, nyní slyšíme častěji než výsledky fotbalových zápasů.

O zdravotnících se často mluví jako o lidech, kteří jsou v první linii. Z pohledu pacientů jsou ale mnohdy fakticky linií poslední. Na nich totiž závisí, jestli budou žít. Je tomu tak i v době, kdy nás zrovna nesvírá pandemie. I proto jsme se rozhodli připravit tento speciál rozhovorů s lékaři, vědci, chirurgy…, aniž by byl covid ústředním tématem. Jak při čtení ale zjistíte, tu a tam se o něm naši hosté zmiňují, protože dnes ovlivňuje téměř celé naše zdravotnictví. Nás však především zajímalo zdraví a léčba.

Věnujeme se různým oborům, například transplantacím, stárnutí, psychickým problémům, práci praktických lékařů. Aniž by to bylo cílem, často se v rozhovorech dotýkáme i vztahu lékařů a pacientů. A to na různých úrovních. Například náš přední hrudní chirurg a transplantolog Robert Lischke říká: „Já budu mít vždy převahu. Takže je důležité se k lidem chovat co nejuctivěji, co nejvíce s respektem k jejich onemocnění. A také s pochopením pro extrémní emoce, které k nemoci patří. Takže mě třeba kdysi pacientka poslala do prdele. Doslova. A měla na to absolutní právo, protože byla v naprosto zoufalé situaci.“

V rozhovorech také několikrát padne, že se nemají lékaři přehnaně adorovat. To není ani cílem tohoto speciálu. Chtěli jsme ukázat lidi, kteří pečují o naše zdraví a skrz své vyprávění i naznačují, jak bychom se měli o sebe starat a případně – pokud je to třeba – o tom otevřeně se zdravotníky mluvit. Bez adorování děkujeme i za to, že byli v rozhovorech výjimečně otevření.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, inspirativní čtení vám přeje

Erik Tabery

šéfredaktor

Objednat tištěný speciál

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu Speciál I/2021 pod titulkem Rozhovory z poslední linie