0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Rozhovory19. 2. 200823 minut

Otázky pro Mesfina Gedlua

Na vaše dotazy odpovídal odborník na Afriku, politolog a publicista. Tématem bylo aktuální dění v Keni. Přečtěte si celé znění diskuse.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

Mesfin Gedlu

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Související článek Tomáše Lindnera v Respektu 8/08 - Zvadlé keňské růže.

:17Evžen ChadrubaDobry den. Pane Gedlu, myslite, ze volby v Keni by mely probihat podle zcela jinych pravidel nez-li na jake jsme my Evropane zvykli?13:44Mesfin GedluZ otázky se uplně není jasně co si myslite tím „právidel“… obecně dnes veolby v Africe ale i jindé ve světě se řídí podle obecného principu spíše lépe modelu liberální demokracie západního typu - to je paralmentární system v němž klíčově je že o politickou moc soupěří několik stran (multipartijní model)…zasadní rozdíl v dřivější době obyvyklým modelem unipratijní systém.
V tom smyslu jít zpět by bylo zhoršit současné vymoženosti „demokratického“ politického života, o němž usilovali africké demokratické síly od dob koloniálního dobývání ä následného útlaku.Obecně ovšem lze položit otázku zda západní liderální model demokracie, jejíchž vývoj je specificky v tom že je zavislý na kapitalistický rozvoj ten nejsprávnější a to nejen ve vztahu k Africe.Nesmíme zápomenout, že „demokracie“ jako systém ale jako koncept - politickofilozofický - je sporný; z toho vyplývají i různé teorie demokracie
Zásadní je otázka zda-li západní demokracie usilující o splnění dvou základních aspektů společenského života - sociální benefity tj. to základní co člověk potřebuje k životu např. práce, zdrávotní péče, vzdělání atd. a moc tj. politická práva - tento úkol bezezbytku splňuje
Jde o zásadní rozpor mezi základním významem demokracie - vláda lidu, politcké umocňování (empowerment) - na straně jedné a to co C.B. Macpherson nazývá posesivní individualismus a tvoří nedílnou součástí liberální politické teorie tedy její chápání a interpretace demokracieTam kde demokratické instituce jsou rozvinutější tento rozpor se řeší určitým vybalancováním mezi požádavky práce (labor) a kapitalem; to jsou například principy, na němž prácuje tripartita v ČR ale i jindé a významná je role odbor apod.Tam kde tyto instituce jsou zakrnělé nebo dokonce nejsou pak je s demokrací oprávdu špatně jako to kdysi v 90. ltech konstatoval jistý africký generál je to jako nošení tři-vrstvy oblek do pouště
Sand jsem tím nazančil moje odpověď na vaši otázku:23Adam KřešťálJak se díváte na narůstající zájem Číny o Afriku a její bohatství?14:01Mesfin GedluUrčitě kaldně; proč?
Zaprvé je nutno říci, že „zájem ČLR o Africe“ má dva aspekty, aspekt činský přesněji její doslova prudce dvouciferně rozviející ekonomika, aspekt africký neboli využití afrických přirodních a lidských zdrojů jako nezbytný předpoklád pro rozvoj kontinentu
Rozvijejeíc činské hodpodářství potřebuje zdroje ale i trhy tak to bylo v připadě rozvoje západní Evropy v minulém a předminulé století a tokto je dnes (jenom na okráj vedle ČLR do Afriky směřují i další státy jako například Indie, Brazile ale Irán)V tom smyslu nelze se divit, že obchod mezi ČLR a Afrikou roste obrovykými skoky za poslední pět let a dnes přesahuje ročně 100 miliard USD.Je právda že ČLR nepodmiňuje své ekonomciké spolupráce jak západ, stejně prázdnými, ekonomickými a politickými podminkámi nelpí na právidel světovývh finančních institucí jako je SB nebo MMF, které ostatně jsou nástroje politické a ekonomické kontroly západu, a to nejen v Africe
Na druhé straně ani západ nedodržuje valstní právidla když vidíte, že podporuje státy, které z toho či onoho důvodu porušují mezinárodní zákonnost nebo přímo potlačují politická a sociální práva valstních obyvatel. Africké země při nejměnším díky ČLR mají možnost volby moho vzdorovat to co jím západ nutí třeba i za cenu porušování jejích suverenity apod. (Súdán, EU a Afrika atd.)
Myslím si rozhodující je pro Afriku zda-li vztahy s ČLR dloudobě zabezpečují splnění její jaksi tří zákaldní úkoly: budování stábilního národního státu, ekonomciký rozvoj a připadně africkou jednotu, pokud v tom směru tyto vztahy posilují africké suverenity, jednotlivě či kolektivně, tak je to v pořádku.ČLR pátří do světa, která stojí v rozporu s stálety trvajícími vztahy mezi národy a státy a při jeho vznik měl rozhdoující slova pouze západ - je v tom velký symbolismus o měnících se poměrech ve světě jako takové.
To je také velmi důležité.:41Věra PaukertováPane Gedluo, je podle Vás zájem ostatních zemí o situaci v Keni a sousedících státech dostatečný? Jaký z toho máte Vy pocit? Byl jste i Vy vychováván k určité nevraživosti k ostatním africkým národům?14:16Mesfin GedluMyslíte africké nebo mimo africké? Pokud jde o africké země je snáha problém řešit zprostředkováním AU nebo jednotlivých sousdních států
Ovšem jde o to co mohou tyto státy dělat když se jedná o takový problém, který se rozvijí dlouhdobě přinejměnším od dob smrti Kenyatty v r. 1978, mám na myslí požadavky na rovné přístupy ke zdrojům poukázující na nerovnosti ve společnostiTo musí řešit obyvatelé Keni a odpovidají zato politkové zeměEtnicita, myslím si že na to narážitě, je pouze jakousi unikovou cestou do níž uchylují lidé když ostátní aspekty společnského života selhavají - proto také tyto nepokoje v Keni pravidelně vznikají v době voleb a pozdějí utichájítady nejde o „etnické války“ ale o stižnosti sociální nerovnosti, jímž trpí keňská spoelčnsot bez rozdílu etnické přislušnostiKibaki se dostal k moci před pěti léty jako kandidat koalice různých politických stran často s odlišnými etickým zazemím
Teď strány, které podpořil jeho nástup k moci stojí proti němuJinými slovy jde o více než „etnické nevráživosti“ jde o nástolení správedlnosti a to pro všechnyNárodíl jsem se jako Etiopec, žijí jako Etiopec, …snád i umřu jako Etiopec Etiopie známená v africkém kontextu hodně tak také beru mou příslušnost k Africe nemuvě o to, že odtud pochází člověk!:42Vít PlachtaMají současné hranice afrických států šanci na dlouhodobější existenci? Jak tyto hranice vnímají sami Afričané?14:25Mesfin GedluTo netroufám říci; ale to co je jistý je že africké hranice, navzdroy všem jejich nedostatkům zda-se jsou nerozbitné!Všimnete si, že největší státní rozpády XX století se nestáli v Africe ale v Evropě!Zda-se jako paradox ale Afričáné silně lpí na své „hranice“ jako symbol nového nacionalismu, to nová státně národní identita, jíž budují na troskách koloniálního útlakuŘekl bych že rozapdem hranic, tak jak si to chápeme tj. vznikem nového státu, jsou více ohroženy jiné státy (viz Balkán ale i střední Evropa) než Afrika Africký nacionalismus je v tom smyslu zdravější,…aspoň zatím:26Karel KlarDobry den. Do jake miry prispela na eskalaci konfliktu v zemi spatna vnitrni bezpecnostni situace v zemi? Nejsou politicke protesty pouhou zaminkou pro gangy a kriminalni skupiny?14:30Mesfin GedluNevím co myslíte „bezpečnostní situace“ - Jde o spor kdo bude kontrolovat stát coby sídlo moc rozhdoující o rozdělování zdrojů to je základ v tom smyslu se politika v keni neliší se od politiky jindéKeňa má kolme 40 miliónů obyvatel, přes 60% populace žeje za méně než 1 USD na den; je tam vysoká nezaměstnanost, většinu popualce tvoří lidé v produktivním věku; To vše vytváří jakýsi tlak napětí ve společnosti a volby jsou nejlepší možnosti když se to vše dostane na povrchSamozřejmě v tom moho hrát role kriminální živly; Keňa stejně jako mnoha dalších zemí je zaplavena korupcí to vše podporuje atmosféru inklinující se ke konfliktuProto také si myslím, že halvní odpovědnost leží na politicích, kteří se musí svou legitmitu, že jsou u moci v parlamentu apod. - dokázat skutečně zaslouží
Jinak je to jejích neúspěch a vše padá na jejích hlávách:39Petr ŘímanJak vnímají obyvatelé Keni, ale i teřba Etiopie - místa Vašeho původu, lidi z Evropy? Berou je jako nutné zlo při uvědomění si potřeby pomoci se stabilizací země, nebo jsou vítáni jako nezaujatá „třetí strana“ nápomocná při řešení jejich sporů a nebo jako nechtěné „cizáky“?14:39Mesfin GedluDofám, že normálně jako jiní lidé z různých končin světa; určitě ne jako „nutné zlo“ (nevím co tím myslíte)Řekl bych jako FFanon „Afriku vytvořila Evropa, Evropu vytvořila Afriku!“Proto také nelze mluvít o nezaujáté třetí strany; je to i otázka dekolonizace a jak probíhalPrávě Keňa se svými problémy je toho důkázem; politické systémy neodcházejí tím, že jejích čas jaksi vypršel, mají svou životnost a takto přetrvavají
Nemusím dodát, že pro příkald nemusíte chodit ani do daleké Afriky:23VáclavPřeji hezký den, v naší společnosti je myslím celkem silně zakořeněný pocit, že většina Afričanů není schopná příliš systematicky pracovat a tudíž si ani dobře vládnout. Podporují to zkušenosti lidí kteří např. řídí různé rovojové projekty a stále se setkávají s velmi laxním přístupem místního obyvatelstava (především neschpnost hledět do budosnosti, plánovat a přebírat zodpovědnost). Myslíte že je to pokřivený stereotipní pohled, nebo je z větší části založen na skutečnosti?14:44Mesfin GedluNe že byto přímo podporovaly jednotlivé osoby
Jde o nefunkční model rozvoje a rozvojové spolupráceNesmíme zápomenout, že rozvojová spolupráce je sámo o sobě miliárodový průmysl zaměstnavající stovky tisící lidí napříč kontinety a oceányŽádná země se nerozvijela díky rozvojové pomoci,…ani nemůže rozvijetV tom smyslu jsou pokřivené pohledy a názory,…:44Simona VackováMohu znát Váš postoj k militarizaci afrických společností?14:48Mesfin GedluNegativní,…proto vítám dnešní zprávu, že USA se vzdaly své usilí vybudovát velitelské centrum pro Afriku (AFRICOM)jednoduché africké země to nevitaly,…a nechtějí (s vyjímkou Liberii všechny státy, které oslovily USA aby jím posyktovali možnost vybudovat takové centrum je odmitly)Taková cesta by jen již špatné situace zhrošovála,…vedla by k „militarizaci africké společnosti“,…což není v zájmu Afriky ale i zabtku světa:02radanDobrý den. Dovolím si trochu odbočit a zeptat se na situaci v sousedním Súdánu (resp. Dárfúru). Počátkem roku měly do Dárfúru dorazit jednotky UNAMID (společné mise AU a OSN) aby zajistily bezpečnost v regionu. Dorazily? A kdy se podle Vás dočká Dárfúr míru?
Děkuji a omlouvám se za menší odbočení od tématu.14:51Mesfin GedluUNAMID je ve stávu vytvoření,…nejsou naplnění počty ani vyzbrojeDarfur dočká mír když zučastněné strány se dohodnou jak na to,…halvní odpovědnost ovšem leží na bedrech súdánské vlády jako se vyrovnává s tímto problémemProto je třeba aby mělo Súdán dostatečný prostor manevrovácí a vyjednávající,…že opoziční skupiny nacházejí utočiště v té či oné západní metropoli nebo je příjímají záapdní státníci nepomůže nicAni zloba na vztahy s tím čí onem státem nepomohou (teď myslím na spolupráce s ČLR):07Ladislav NovotnyDobry den,
Rad bych vedel zda je mozne alespon castecne odhadnout dopad soucasne krize v Keni na jeji hospodarstvi a jak moc se zatim promitla krize na ubytku turistu.A jak velkou cast HDP tvori v Keni turisticky ruch?
Dekuji14:55Mesfin GedluNegativní,…zvlášť když to je hodně zavislý na turistický ruch jakse lidově říká z „devizového západu.“Veřím v brzkém uklidnění situaceJak jsem již reagoval tyto nepokoje se vztahují k volebním kláním,…podle posledních zpráv Kibabki a Odinga se dohodli přidavky do ústavy a vytvoří se funkce premiera, což vezme Odinga:26Otakar DrábekKdo podle Vašeho odhadu do současné situace v Keni zasáhne?15:01Mesfin GedluNení mi uplně jasně,…dnes je tam i Riceová mediace učastní i KAnnan určitě angážuje Africká unie:01OndraVážený pane inženýre, již zde padlo, že Keňa byla v kontextu Afriky dlouho považovaná za stabilní zemi a také - amerického spojence v oblasti, která je naopak velmi výbušná (Africký roh). Jiní diskutující se Vás ptají na pronikání Číny na černý kontinent, já se chci zeptat na obdobné snahy ze strany USA? Američané se pokoušeli zřídit v několika afrických zemích vojenské základny, ale podle mých informací (zatím) neuspěli. Nicméně boj o sféry vlivu v Africe pokračuje - nejvíc právě mezi USA a Čínou a Dárfúr je toho jen jedním z projevů. Co k tomu můžete uvést? Děkuji15:05Mesfin Gedlustabilní ale jak pro koho,…v průběhu dlohé vlády Moi se sociální podmínky obyčejných Keňanů se neustále zhoršovalyUSA se zajimají o Afrikyu (Bush II je nyní tam po druhé - nevidná údálost) ovšem jak piší i renomované americké výzkumná střediska - vládní i nevládní - třeba Council for Foreign Relations,…jde o africkou ropu (bezpečí, kvalita) a boj proti „mezinárodním terorismu“ ale i konkurence ČLRUSA již mají vojenskou základnu v Džbutí, jejích lodě jsou hosty na výchdní i západní pobřeží Afiky
Firmy USA se významně podílejí na rozvoj nová náležiště ropy v Čadu, R. Guinei ale Angole atd:37Karin LiškováMáte informace o tom, jak se ve zmiňovaných státel Afriky dívají na možnost zvolení Obamy americkým prezidentem?15:12Mesfin GedluNemám,…ale byl by historický průlom,…symbolicky řečeno od „otrkářského přístřeší do Bílého domu“ a to navzdory tomu, že jsem jistý že Obama nic podstatného nezmění v politice USA vůči Africe:26PatrikVy jste z Etiopie, kde je sídlo i Organizace africké jednoty, resp. Africké unie. Kdesi jsem četl, že se tato organizace snaží zřídit vlastní „rozvojovou banku“ - jakousi regionální Světovou banku, resp. regionální Mezinárodní měnový fond. V pozadí má být snaha, aby africké státy již nebyly tak závislé na politice SB a MMF. Můžete tyto informace potvrdit? S tím souvisí i snahy o reformu SB a MMF ve smyslu většího vlivu právě zemí „třetího světa“ - co si o tom myslíte?
A jak hodnotíte další projevy emancipace zemí třetího světa, třeba uskupení G77 na půdě Valného shromáždění OSN? Souhlasíte s názorem, že tyto státy musí držet pohromadě? Jaký by měl být jejich hlavní cíl snažení? Existuje ještě vůbec Hnutí nezúčastněných států? Omlouvám se, jestli jsem Vás zahltil15:15Mesfin GedluJiž desítky roku existuej African developemnt BankTřetí svět se osvobozuje,…stačí nahlížet na dějiny XX století je to pohyb směrem k emancipaci většiny lidstva z utlaku „euroatlantické hegemonie“Tady platí …první budou poslední, poslední první
Ovšem je to boj dráze zaplacený,…:06Pavel KonečnýZ článku Tomáše Lindnera jsem se dozvěděl, že do Keni v posledních letech směřovalo daleko méně zahraničních investic než-li do okolních států? Víte proč?15:20Mesfin GedluNení nic zvlášťního,…většina investic do Afriky zpravidla smě5uje k několika málo zemím (Nigerie, Egypt, Angola, JAR)Sleduje především exploatační průmysl těžby surovin, ropy apodDůvody jsou zřejmě správce akcionářů nadnárodních korporací mají jediný úkol,…co nejvíce „vydělat“,…v tom symslu také hledají nejvhdonější oblasti investicZa druhé je to otázka bezpečnosti související s rizky, tudíž i navratnosti investictak pro většinu státu zbyde Rozvojová pomoc,…ostatně to je také investice:36merchantVážený pane, nedávno jsme byli svědky ekonomického summitu (konderence) EU-(severní)Afrika.
Co mě překvapilo je fakt, že skončil nezdarem z toho důvodu, že prý Afrika odmítla evropské podmínky, nikoli naopak, jak by jeden usuzoval podle relativní síly obou jednajících stran. To by znamenalo, že je Afrika stále silnějším mezinárodním hráčem, protože je schopna odmítnout i EU,
pokud si myslí, že to pro ni není výhodné. A z hlediska EU to naopak znamená, že je jako mezinárodní hráč velmi slabá, protože nedokáže prosadit svou vůli ani ve svém nejbližším okolí - jak vůči Africe, tak třeba vůči Rusku.
Můžete prosím říct, o co přesně šlo v těch jednáních Afrika-EU a jak dopadla? Předem děkuji15:24Mesfin GedluŘekě bych, že spíše než o „sílu“ jde o selský rozum,…i ten mají AfričanéVskutku se Afrika mění a a její vztahy s Evropou ale zbytkem světa,…i když jde o to jak rychle Lidově by se dálo říci „Někdo se prodá levně, jiný zase draž“:20AdamMohu-li odbočit: viděl jsem Vás na pražské konferenci o Iráku, kde jste mluvil velmi kriticky na adresu Spojených států. Co si myslíte o jejich snaze umístit prvky protiraketové obrany ve střední Evropě? Děkuji za odpověď15:27Mesfin GedluJednoznačně špatně!USA alespoň podle dosávadních obyvatel Bílého domu vedou jakousi „koloniální válku“ XXI století,…ovšem to jím povede k větší konfrontaci se světemjak jinak můžeme vyložit vyslání stovky tísiců vojáků do cizí země,…okupovat jí,…posadit loutkovou vládu,…nabážit jejích zdroje pro valstní potřeby (firrmy USA v Iráku ovládají veškeré ekonomický život od hlidáčů počinaje až po managemet ropného průymslu)USA dnes ovládá nekonfliktnější vedení, a to díky změnám v mezinárodní sitauci, které nástaly na počátku 90. let XX století, v jejích dějinách a to nejvyjímaje agresivní politiky před I světovou válku ve střední Americe a PacifikuTo vše znamemá větši destabilizace světa a další ohrožení míru,…tak je třeba vnimat i jejích roztahování do střední Evropy
Dovolite-li myslím si, že Rusko, co by velmoc, má právo na takový krok reagovat jak si vhodně povážuje
Teď jde o to jaký postoj zaujmou ostátní obyvatelé Evropy, především obyvatelé Německa:26PacoDobrý den, mohu znát Vaší životní anabázi, odkud jste (prý z Etiopie?), jak jste se dostal do ČR, zda máte za manželku Češku a tak - trochu víc osobního?
Přišel jste do ČR studovat v 80. letech v rámci tzv. „družby“, když byla Etiopie orientovaná pro-sovětsky a už jste zde pak zůstal?18:23Mesfin GedluAnabáze,…to bych to tak nenazval.
Pocházím z Etiopie,…země ve východní Africe se stárobýlou kulturou a hrdými obyvateliDo Československa jsem se dotal v druhé pol. sedmdesatých let XX století na vládní stipendium,…předtím jsem absolovoval rok univerzitního studia na addisababaské univerzitě (Addis Ababa je hlavní město Etiopie)Pokud jde o osobní vztahy,…zrovna Praha nenabízí „vyběr“ etiopských devčat, tak jsem našel jak se sluší češku,…docelá nám to klape,…máme i potomka,…aby po nás něco zbylo. Inu člověka děla člověkem nejenom co má, ale řekl bych hlavně co po něm zůstáváO „družbě“ nic nevím,…ale vím, že v 80. letech ale hodně předtím tady mělo možnost studovat řada mladých lidí z tzv. třetího světa často kde se odehrávaly boje za nezávislost a proti utlaku různého druhu rasitsickým počinaje ekonomickým končeŘekl bych, že to vše lze sice vulgarizovat pod taktovkou ideologického marasmu, který ovládal svět realného socialismu,…mělo smysl pokud jde o těch, jímž tyto boje konkrétně tykali,…Snád jsem vaš zvědavost uspokjil,…hezký večer!:29ThirdworldtravelerVážený pane inženýre, podle Vašeho medailonku na Ústavu mezinárodních vztahů jste Ing.,
co máte tedy vystudováno a jak jste se dostal k mezinárodním vztahům?
Z afrikanistů znám jen Immanuela Wallersteina a snad ještě Michael Klare, dobrý dojem na mě udělal web thirdworldtraveler.com - co dalšího bych ale měl číst a sledovat, kdybych se chtěl
Afrikou (obecněji Třetím světem) zabývat podrobněji?18:36Mesfin GedluTo jste mi překvapil,…už nejsem záměstnancem ÚMV od počátku roku,…že by zápoměli odstranit „mou medailonku“?Jinak jsem studoval Politologii na FF UK,…promoce r. 1999To dobře dealte,…znám tento web a prohlížím ho jakto jen jdeZleží na tom co vás právě zajímá; aktuální informace lze vyčist i ze zprávodjských serverů jakým je BBC,…ale vždy je lepší to porovant s jinými zdrojí,…pokud jde například o Zimbabwe tak bych se podival in na The HeraldO děním v Africe dobře informuje mail and The Guardian online z JARMožnosti je více
Trvale zajimavé jsou názory ze Znet atd.
V každém připadě bych snážil své zdroje zpěstřit
Pokud jde o konkrétní zemi samozřejmě bych heldal inforamce v mistním mědiu,…většina afrických novin mají webovou mutaci (např. pro Kenu The standard nebo další)Stačí vyguglovat pod heslem země noviny nebo zdroje informace apod.:33lukášVážený pane, říká Vám něco jméno Zdena Volavka (Volavková)? Náš známý s ní žil, ona pak emigrovala z Československa do Kanady se svým profesorem afrikanistiky nebo nějakého příbuzného oboru a tam se docela proslavila. Absolvovala několik terénních výzkumů přímo v
Africe, nějakou výstavu snad i v Paříži, vydala takový tlustospis o korunovačním rituálu jednoho afrického kmene, kde myslím přišla s docela převratnou hypotézou. Prý je teď po ní v Africe pojmenovaná i univerzita nebo nějaká vysoká škola… Neslyšel jste o ní náhodou? Děkuji18:21Mesfin GedluNe,…vůbec ne!
I Já děkuji uctivě.:14AragonHodně se teď mluví o nadcházejích nebo dokonce už probíhajících válkách o vodu. Kromě Blízkého východu (Izrael/Palestina) je spousta příkladů právě v Africe - namátkou horní a dolní tok Nilu a s tím spojený spor mezi Egyptem a Súdánem a ještě více spor o využití řeky Niger
mezi Čadem a Senegalem. Můžete k tomu něco říct? Děkuji18:47Mesfin GedluTo je velmi důležitý,…například o Africe se většinou mluví jak je tam bídá, že lidí jsou nemohoucí, radí migrují apod (viz některé z otázek zde)Přítom se zapomíná, že Afrika je především Sahara (tj. téměř celé USA), pak je to Kalahri,…podle FAO zemědělská půda (arable land high to medium fertiliy) netvoří ani 5% plochy kontinentu (více viz mapu v knize J. Readera Africa: a biography of the continent, 1998, st. 690) Zemědelská produktivita je nízká a to přesto, že zemědělstvím zabývá dvě-třetiny AfričanůS vodou souvísí otázka půdy,…nejde o vyhnání několik desitek bělochů, kterým jakákoliv řešení byla nepřijatelná ze Zimbabwe,…například v keni podle Kenya Land Alliance více než poloviny zemědělské půdy (arable land) patří necelé pětiny popualce, jíž tvoří vládnoucí keňská elita spolu se zybtky bílých kolonistů a par podnikatelů; přitom 15% keňanů je bezzemků, dalším 67% přípdádá 1 akru na osobu
pro dokreselní Keňa má asi 40 miliónů obyvatelAbych to shrnul voda a boj o ní představuej jednu z nejkritičtějších zdrojů o ních se budeme slyšte ve vztahu ke konfliktům mezi státy či společnosti a to globálně Hovořit o Egyptu a Súdánu,…je třeba připomenout i Etiopie, která díky své geografické polohy valstně zasobuje obě země milióny krychlových půdy ročně pro jejích zemědělství přitom etiopské vysočiny pomálu neuživijí valstní popualce,…zavážné otázky:08radanŘíkáte, že usilí vybudovát velitelské centrum pro Afriku (AFRICOM) Spojených států by vedlo k militarizaci Africké společnosti. Není již nyní Africká společnost militarizovaná spíše záplavou zbraní dováženými z Číny či Ruska?
Jinými slovy, nemá na militarizaci Africké společnosti větší vliv ilegální obchod se zbraněmi než případně vybudování velitelského centra Spojených států?19:06Mesfin GedluTo máte právdu,…ale nemyslím si další zhoršování je správná cesta,…ostatně svědčí o tom i odmitavý postoj afrických státůObchod se zbráněmi, legální či ilegální, je velký problém jehož dosah přesahuje jeden kontinentProto je nutno na politické a sociálně ekonomické problémy Afriky se divat komplexně, jako systémové vády na tom jak je uspořádn (ordered) nebo neuspořádán (disordered) dnešní světAfrika je samozřejmě, především z důvodů historických, jakýsi slabým člankem tohoto zřejmě nedokonálého uspořádání; problémy, které jindé vůbec nás nezajímají (chudoba) tady dostanou obrovský rozměr (media v tom hrají důležitou roli) - v USA téměř 20 miliónů dětí nemá přístup k zákaldní zdravotní péči,…Vezmu-li jiný přiklád - korupce jako protispolečenský jev,…existuje všude dokonce korupční aféry v Africe svým rozsahem jsou mnohokrát měnší než třeba korupce, do nichž jsou zapleteny některé nadnárodní korporace (viz ENRON)Ovšem v Africe jsou do korupce zapleteny stát a politikové (příklad Keny a aféry Goldenberg kdy se nechála uplatit téměř celá vláda viz weekipedia anglicky) -tak, že korupce stáva součástí společesnké normy potážmo zašťituje se atributy státu jako je například suverenita mlčkým přhlížením mezinárodních institucí třeba i SB nebo MMF (když Wolfovitz může své milence zajistit teplé místečko proč nemůže prezident XY v daleké „africké buši“),…pak je snadno provést jakýkoliv obchod včetně obchodů se zbráněmi, do něhož jsou zapletení nezrobvná kriminalisté ale uhlazené diplomáty!Nutno říci, že afričtí aktivisté občanských práv jsou tohto nešváru vědomí ostátně stojí v čele boje za politické svobdoy a demokracie kontientu řadků let,…ovoce jejích boje lze vidět všude stačí mít otevřené očí,…konec cizí politické kontroly, konec apartheidu, obrána suverrnity (třeba v Súdánu nebo ve vztahu vůči EU apod)Je toho hodně co by se dálo říci,…abych zkratil citoval bych SZweiga „Z největšího zoufalství pramení svrchovaná síla,…“ …historicky ověřená právda, o níž si můžeme být všichni jistí!:08radanJaké praktické kroky podnikla česká vláda v souvislosti s událostmi posledních měsíců v Keni? Myslíte si, že zahraniční politika české republiky se obecně o Afriku dostatečně zajímá? A jak hodnotíte českou rozvojovou politiku vůči africkým zemím? Děkuji za odpovědi.19:31Mesfin GedluTo nevím,…vaše otázka musí směřovat do Černínu na loretanském náměstí:34whwJzBFlcWnQUeQFaWhQ3iB enmgjxuqvztt, [url=http://qfihorgaqong.com/]qfihorgaqong[/url], [link=http://hesapgtnzcyd.com/]hesapgtnzcyd[/link], http://ktknrdmhuhty.com/20:45Mesfin GedluOF ALL PASSION THE PASSION OF THE INNER RING IS MOST SKILLFUL IN MAKING A MAN WHO IS NOT YET A VERY BAD MAN DO VERY BAD THING
c.S.LewisTHERE IS ONLY ONE THING THAT I DREAD: NOT TO BE WORTHY OF MY SUFFERINGS
DostevskiJe mnohem větší radostí vykonávat vlastní povinnosti než povinnosti jinýchS pozdravem


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].