0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Politika11. 4. 20179 minut

Hlásná trouba eurohujerů. Veleba s Ovčáčkem v Senátu kritizovali ČT

Reportáž z konference Role České televize v naší společnosti

Ovčáček: Česká televize vytváří falešný dojem umělé objektivity a názorové plurality. • Autor: Milan Jaroš

Zbývá necelá čtvrt hodina do začátku a Jednací sál Senátu je téměř plný. Sedět se dá už jen po bočních stranách, někteří dorazili dříve, aby si zabrali místa s nejlepším výhledem. Při vstupu jsou příchozí upozorněni, že akci nepořádá Senát České republiky, ale pouze poskytuje prostor Klubu nezávislých senátorů. Jeho předsedou je Jan Veleba – muž, který je garantem a moderátorem konference.

Velebovi Zemanovci se netají kritikou ČT. Mimo jiné navrhují, aby lidé měli možnost volby mezi zasláním koncesionářského poplatku pražské centrále či místnímu studiu - nebo dokonce aby ti, kteří z důvodu svědomí nechtějí podporovat ČT, mohli platit poplatek na jiné kulturní účely.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Když se začíná blížit půl druhá, Veleba usedá na nejvyšší místo mezi panelisty. Po pravé ruce má Petra Žantovského, po levé Jiřího Ovčáčka. Na úvod rovnou přechází k důvodu svolání konference. ,,Chtěl bych zdůraznit, že v současnosti sílí diskuse o roli České televize z pohledu její veřejnoprávní funkce, definice této funkce a jejího následného plnění. Senátní půda je dle mého názoru místem, kde by tato diskuse měla také probíhat. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zorganizovat konferenci, která se zabývá rolí České televize v naší společnosti.“

Na chvílí se odmlčí a pohlédne na ty, kteří do Senátu dorazili. Publikum tvoří kromě novinářů také pár senátorů sedících v první řadě a další – většinou postarší - návštěvníci, kteří dostali osobní pozvánku. Jak ale Veleba následně dodává: dorazit mohl kdokoliv, kdo chtěl. Jen si předem musel o zaslání pozvánky zažádat.

Po změně programu a omluvě historika a politologa Zdeňka Zbořila jako první vystoupí Radek Žádník, podle Velebových slov původně ekonom. Proto má mluvit o hospodaření České televize. ,,Tenhle slide jsem nazval výsledovka, jakou svět neviděl. A proč? Každému je jasné, že hospodářský výsledek rovný nule je způsoben umělou účetní operací, která rozdíl mezi výnosy a náklady automaticky srovnává na požadovanou hodnotu,“ vysvětluje a vše ukazuje na grafech. Hlavní chybu vidí v interpretaci rozpočtu. ,,Česká televize neinformuje pravdivě a věrně o svém hospodaření. Ve všech výročních zprávách se mluví o vyrovnaném hospodaření, ale ve skutečnosti je spíše deficitní. Od roku 2012 žije z přebytků, které získala z koncesionářských poplatků.“ Po skončení prezentace sbírá jmenovku a vrací se k ostatním hostům.

Autor: Milan Jaroš
Autor: Milan Jaroš

Slovo se vrací k moderátorovi, který uvádí dalšího vystupujícího, mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. Ten na začátku proslovu s úsměvem poděkuje za pozvání a možnost kriticky se vyjádřit k České televizi. ,,Jsme tu dnes od toho, abychom ČT nastavili zrcadlo a ona konečně slyšela kritický názor,“ zahajuje projev o politických preferencích ve zpravodajství České televize.

Podle něj je v ČT přílišná názorová stálost. Netvrdí, že by byla veřejnoprávní televize propojena s jednou konkrétní stranou, přesto nezapomíná zmínit ,,spojenectví“ s TOP09. ,,Spíše než o konkrétní politickou stranu, jde o konkrétní názorový proud, který byl v minulosti nazývám nepolitickou politikou nebo třeba – a to je pojem, který nemám příliš rád – pravdoláskou.“

Pojem sklízí u části návštěvníků úspěch a Ovčáček téměř bez pauzy dodává: ,,Podle mě se nejedná vždy o přiléhavé termíny. Já tento proud nazývám jako liberálně levicový – jen jeho členové nejsou ani levicoví, ani liberální. Česká televize vytváří falešný dojem umělé objektivity a názorové plurality, přitom často není poznat, kdo je za opozici a kdo proti,“ zakončuje monolog a strká si do náprsní kapsy propisku, kterou měl po celý proslov v ruce.

Následuje krátká pauza. Novináři se přesouvají na avizovanou tiskovou konferenci do Jičínského sálu, ostatní návštěvníci mizí do salónku na kávu. Slova se postupně ujímají první tři řečníci. Na dotaz Respektu, zda na akci byli pozváni i zástupci z ČT, Veleba pohotově reaguje. ,,Samozřejmě jsme chtěli, aby dorazil nějaký zástupce. Zval jsem osobním dopisem generálního ředitele Petra Dvořáka. Nebyl schopný odpovědět, muselo to za něj udělat jeho tiskové oddělení. Podle jejich vyjádření přijímá dnes ČT výpravu senátního Výboru pro vzdělávání, kulturu a vědu. Přijde mi to celé podivné, ale ať si o tom každý udělá svůj vlastní obrázek,“ odpovídá.

Po půlhodinové pauze panelisté opět usedají na místa a program pokračuje. Tentokrát již bez Jiřího Ovčáčka, který po tiskové konferenci Senát opustil.

Česká televize má být médiem, které hájí především české zájmy, nikoliv zvrácený Brusel.

,,Myslím, že všichni už vědí, že ode mě nemůže vzejít nic dobrého,“ začíná svoji část o boji České televize proti novým médiím Petr Žantovský. Učí na soukromé vysoké škole, pravidelně přispívá do Parlamentních listů. Na základě vlastní statistiky zpravodajství veřejnoprávní televize poukazuje na její kritičnost k alternativním médiím a webům.

,,ČT je nás všech, my všichni si ji platíme. Proto by měla pěstovat všeobecnou názorovou diskusi. Ve skutečnosti hájí dosavadní hegemonii mainstreamových médií,“ rozčiluje se. ,,A proč tohle Česká televize dělá? Novináři šíří propagandu EU, která označuje za nepřítele Rusko, i její způsob boje pomocí webové propagandistické války. A to vše bez kritické analýzy těchto médií.“ Ze zadní části sedadel se ozývá silný potlesk, ke kterému se následně přidává většina ostatních.

Téměř okamžitě navazuje předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný. Jeho projev se soustředí na obranu českého zpravodajství před zahraničními vlivy - a opět Evropskou unií. ,,Česká televize má být médiem, které hájí především české zájmy, nikoliv zvrácený Brusel. Nepotřebujeme mezinárodní televizi, naopak potřebujeme bránit český jazyk, tradice a umělecké podklady. Demokracie trpí tím, že se snažíme lámanou angličtinou domluvit s Bruselem, ale to není třeba. Stačí mít veřejnoprávní média, která si uvědomují, na čí straně stojí.“

Emotivní projev, při kterém neustále mává pravou rukou, podpoří jednotlivci souhlasnými komentáři. Když poznamená, že v alternativních médiích sice mohou být i lži, ale že zatím lepší alternativu k ČT nemáme a že Brusel vymývá mozky našich dětí, sklízí mohutný potlesk jako nikdo před ním.

Na řadu přichází rektor soukromé Vysoké školy Karla Engliše Zdeněk Koudelka a jeho blok o pragocentrismu České televize. Ve čteném projevu mimo jiné přirovnává současnou situaci veřejnoprávní televize k dobám komunismu. ,,Za komunismu taky fabriky patřily všem, ale ve skutečnosti nepatřili nikomu. To samé platí o České televizi – fakticky z ní žijí ti, kteří se podílejí na přerozdělování peněz na její projekty.“ Nic se nemění ani u jeho nástupce, analytika Jana Campbella.

Bezpečnostní analytik Jan Schneider hodlá začít příspěvek originálně. ,,Protože jsem zaslechl a četl stížnosti, že zde není přítomen žádný názorový protiproud, tak se pokusím pozici České televize hájit sám. Ale upřímně, nebude to lehké,“ dodává a z publika zaznívá smích. Jako chartista si prý neodepře jedno přirovnání. ,,Charta 77 chtěla dialog s mocí. Dnes se situace v mnohém nezměnila. Existují zde skupiny, které nechtějí pustit kritiky ke slovu.“ Schneider projev končí návrhem nočního debatního pořadu – klidně i místo OVM moderovaných Václavem Moravcem, kterého by prý měl někdo střídat, protože monopol neprospívá nikomu.

A pak Jan Veleba uvádí posledního řečníka akce Petra Štěpánka. ,,Mám mluvit jako poslední, abych to tu rozproudil,“ začíná hudebník a spisovatel. Nasazuje si brýle a čte připravený projev. ,,Česká televize představuje hlásnou troubu jedné názorové skupiny, říkejme jim třeba eurohujerové. Zatímco československá socialistická televize měla své ztroskotance a samozvance, dnešní eurohujerská ČT má své extremisty, populisty a Putinovy agenty. Stala se z ní informační zločinecká organizace.“

Podle Štěpánka je placení koncesionářských poplatků iracionální a neefektivní, mnohem lepší by bylo financování ze státního rozpočtu podle míry zdanění každého jednotlivce. ,,Proč si máme platit něco, co nám škodí a krmí mimo jiné darmožrouty z politických neziskovek?“ ptá se sám sebe a sérií řečnických otázek zakončuje i projev.

Autor: Milan Jaroš
Autor: Milan Jaroš

Přestože senátor Veleba sliboval i veřejnou diskusi, dostává se z časových důvodů pouze na tři příspěvky – dvě souhlasné reakce a jeden dotaz. První projev pronesla postraší dáma, která pochválila snahu hostů bránit národní zájmy a českou identitu. Druhý příspěvek byl od muže, který informoval o vzniku hnutí s názvem Návrat České televize českému národu a vyzdvihl nápad volby generálního ředitele ČT v referendu. Na dotaz Respektu, na základě čeho řečníci své prezentace tvořili, nezazněla žádná data ani jiné konkrétní informace: pouze tu byly vyjmenovány zkušenosti a funkce, které dotyční zastávali.

,,Tohle není žádné divadlo. Pocházím z osady, která má šest čísel, a považuji se za běžného člověka. Proto mě mrzí, že tu nebyl žádný zástupce České televize. Ukazuje to, že z její strany není zájem o diskusi. Každopádně děkuji za hojnou účast a přeji vám vše dobré,“ loučí se senátor a opouští místo moderátora. Ze zadních řad zaznívá poslední potlesk, sál se pomalu vyprazdňuje a ve vzduchu zůstává otázka, proč konferenci zorganizoval právě v době, kdy se blíží volba nového ředitele ČT a zároveň se budou volit noví členové Rady ČT.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].