Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Agenda

Použiju vaši medicínu. Radní debatovali, kdo má posuzovat případný střet zájmů ředitele ČT

Rada České televize schválila výroční zprávu, ale opět dala Dvořákovi nižší odměnu

Šéf veřejnoprávní televize Petr Dvořák na jednání Rady ČT - ilustrační foto • Autor: Matěj Stránský
Šéf veřejnoprávní televize Petr Dvořák na jednání Rady ČT - ilustrační foto • Autor: Matěj Stránský

Aktuální zasedání Rady ČT nepřineslo tak vypjaté okamžiky, jako když radní Hana Lipovská, která dlouhodobě kritizuje ředitele České televize Petra Dvořáka, přišla v dubnu s policejní ochrankou. To vysvětlila obavami o svůj život a posléze naznačila, že za nimi stojí právě Dvořák, případně PPF. Ale i tak devítihodinné středeční zasedání ukázalo, že Dvořákova pozice není zdaleka jistá a že tlaky na jeho konec, potažmo zpochybnění této veřejnoprávní instituce dělí celou radu.

Radní sice schválili důležitou výroční zprávu o hospodaření ČT za rok 2020 a vyslovili tak důvěru v hospodaření veřejnoprávní stanice. Zároveň však generálnímu řediteli podruhé snížili jeho roční bonus o třetinu. A definitivně se pak spory ukázaly v diskusi o Dvořákově případném střetu zájmů, který již dříve otevřela právě Lipovská - potažmo v tom, kdo ho bude posuzovat.

Jednání začalo lehce po desáté. Petr Dvořák nejprve radním představil některé z plánů na předvolební vysílání televize. Závěrečné debaty stran, hnutí a koalic se zúčastní vždy jeden lídr za daný subjekt – v případě Spolu nebudou v debatě tři šéfové jednotlivých stran, ale pouze jeden, kterého si koalice vybere.

Dvořák také odpovídal na dotazy ohledně neschválení odpočtů na DPH, které prošlo ve Sněmovně díky hnutí ANO a SPD. Řekl, že o zvrácení výsledku dolní komory bude mluvit hovořit v červenci s jednotlivými senátními kluby v koordinaci s vedením Českého rozhlasu, kterého se zrušení výjimky také týká. Poslanci totiž na začátku června o jeden hlas neschválili návrh na odpočet DPH a konkrétně České televizi by tím chybělo 300 milionů korun v rozpočtu. Návrh je nyní v Senátu, který jej může Sněmovně vrátit.

Zpráva postupuje

Po pauze na oběd se radní dostali ke schvalování výroční zprávy o hospodaření České televize za rok 2020. Tu musí do konce srpna poslat Poslanecké sněmovně a podle dohodnutého harmonogramu radních bylo právě červnové zasedání posledním termínem, kdy se zpráva buď schválí, nebo neschválí.

Jedním ze zpravodajů byla radní Lipovská. Ta v závěru své analýzy na dotaz předsedy rady Pavla Matochy na dotaz ohledně jejího stanoviska řekla, že zprávu v současné podobě doporučuje doplnit o další dokumenty s tím, že se může schválit na příštím zasedání. Na to ale část radních reagovala nesouhlasně: dohoda podle nich byla taková, že případné připomínky se zasílají do konce května. A nyní – když už výroční zpráva prošla auditorskou kontrolou – nelze nic měnit bez dalších nákladů.

„My se bavíme, jestli Petr Dvořák dodržuje funkci, a sami nedodržujeme tu naši,“ vzal si v návaznosti na Lipovskou slovo bývalý předseda rady René Kühn. Nebylo mu jasné, proč zpravodajka nepřednesla připomínky ke zprávě ve stanoveném termínu. Kromě Lipovské však nikdo nehlasoval proti a výroční zpráva poputuje do Poslanecké sněmovny ke schválení.

Následně se radní zabývali bonusem pro Petra Dvořáka. Každoročně schvalují, kolik peněz za svou práci dostane nad rámec  platu - a podle jeho výše se tak dá odhadnout, jak je rada s fungováním generálního ředitele spokojená. Do loňska dostávala od rady pokaždé bonus 100 procent. Minulý rok  – podle radních kvůli složité komunikaci – to bylo ve výši 66 procent platu. Část radních přitom tehdy navrhovala, aby Dvořák nedostal žádný bonus; byli mezi nimi mimo jiné Lipovská či Luboš Veselý.

Letos přednesl Veselý „kompromisních“ 66 procent, což odůvodnil na jedné straně udržením kvality vysílání v době pandemie, na druhé straně opět viděl problémy v komunikaci – ač se v porovnání s předchozími generálními řediteli se Dvořák účastní prakticky každé rady. O nulu znovu žádala radní Lipovská, naopak Sto procent bonusu navrhl radní Zdeněk Šarapatka, Podle předsedy rady Matochy je tedy 66 procent kompromisním návrhem. Tato suma také prošla – ač Dvořák na výši bonusu reagoval tím, že kdyby byli ve škole, dávají mu tím známku pět, jelikož se bonus od loňska nijak nezvýšil.

Vaše medicína

Poslední důležitá položka přišla v samém závěru jednání. Radní chtěli debatovat o tom, která firma bude radu zastupovat v posouzení údajného střetu zájmů Petra Dvořáka. O tom, jak k výběru dojde, hlasovali radní už na minulém jednání. Tehdy se většinově shodli, že vedení rady vybere tři právnické firmy, z kterých pak radní korespondenčně zvolí finální právnickou kancelář.

To se podle Matochy stalo a rada vybrala právnickou kancelář Rex Law. Hlasování však hned v úvodu projednávaného bodu napadl Zdeněk Šarapatka. On, radní Kühn a Martin Doktor nebyli spokojení s jeho transparentností, stejně jako s finální nabídkou, z které měli vybírat. Podle nich o firmách, které do finálního výběru prošly, neexistuje dostatek informací, a problematiku střetu zájmů nemá vítězná firma v portfoliu. Kühn uvedl, že při souhlasu s korespondenční volbou počítal s tím, že půjde o firmy, které mají renomé.

Firma, která z hlasování po e-mailu vzešla, by nicméně musela být ještě schválena přímo na radě. Pokud by to radní odhlasovali, Petr Dvořák, potažmo management ČT by se stanoviskem s největší pravděpodobností musel řídit. Debatu ale fakticky přerušil odchod Luboše Veselého. V té chvíli totiž rada přestala být usnášeníschopná a k právnické firmě nebylo možné zaujmout stanovisko. V kontrolním orgánu totiž stále chybí čtyři radní, jejichž dovolení v Poslanecké sněmovně blokuje opozice. Přesto debata pokračovala ještě několik minut.

Slovo si vzal radní Šarapatka: „Já na vás teď využiju vaši medicínu,“ obrátil se k Matochovi, který na výběr právnické firmy dohlížel. A upozornil, že firma Rex Law, kterou rada vybrala, zastupovala v minulosti podnikatele Pavla Tykače. Ten dříve sponzoroval akce Pražské šachové společnosti pořádané právě Matochou. Šarapatka také řekl, že právě Tykač v minulosti vedl vleklé soudní spory s ČT.

„Jako jste vy tady mluvil o tom, že právnická fakulta může Petru Dvořákovi zajistit lepší výsledek, tak já můžu udělat to samé o téhle firmě,“ prohlásil pak Šarapatka s narážkou na to, že Matocha měl výhrady k tomu, aby byly do výběrového řízení zařazeny také veřejné instituce, zejména právě právnická fakulta UK.

Poté opustil Šarapatka jednání s poukazem na zmíněný fakt, že rada již není usnášeníschopná. Zasedání tak finálně skončilo těsně po osmé večer. Znovu se radní sejdou v polovině července a debata o právní kanceláři bude pokračovat.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].