0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Téma17. 10. 20213 minuty

Ať se drží faktů

S bývalou ústavní soudkyní Eliškou Wagnerovou o potřebě zdrženlivosti

Prezident je v neznámo jakém stavu, jeho okolí tvrdí, že se rozhoduje o své vůli, ale veřejnost o tom může důvodně pochybovat. To je nepřehledná a pro Česko nová situace. Co je podle ústavy nejlepší postup?

Ústava v článku 66 dává jednoznačný návod. Poslanecká sněmovna a Senát se musí společně usnést na tom, že prezident republiky není schopný ze závažných důvodů vykonávat funkci. A v tuhle chvíli je to podle mého soudu jediná možnost. Jinou cestu, jak vnést světlo do celého tohoto případu, nevidím.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Ale prezidentský tým tvrdí, že je při plném vědomí, a nemocnice to přímo nerozporuje, protože nemůže. Je tohle skutečně moment, kdy už je namístě prezidenta prohlásit za neschopného funkci vykonávat?

Jistě, je to na posouzení a případ od případu. Na jednu stranu je to těžké říct, když nemáme vůbec žádné informace. Ale z nepřímých důkazů lze usuzovat, že v tom stavu není. Počínaje převozem do nemocnice, tím problematickým podpisem-nepodpisem svolání schůze Poslanecké sněmovny, což by mělo mimochodem být velmi rychle vyšetřené, protože to jako jeho podpis nevypadá a bylo by to falšování veřejné listiny jako vyšité. Nepřímých důkazů je celá řada.

Na JIP se lze dostat snadno. I zcela zdravý prezident může mít nehodu na kole. Je ale dostatečný důvod pro zbavení pravomocí, že nevíme, co se děje, a nemůžeme si být jistí pravdou?

Nejen že jsme v naprostém informačním vakuu,…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc