0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy9. 3. 20193 minuty

Dopisy

Co bude po smrti

Respekt 6/2019

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Děkuji za skvěle zpracované nelehké téma smrti i za velmi zajímavý a podnětný rozhovor s paní J. Prokopovou.

Jistě každého z nás někdy napadnou myšlenky „jak to, že tu jednou nebudu a jaké to asi bude ,potom‘, bude-li nějaké“. Nejčastěji přicházejí s věkem, ale mohou je mít i děti, pokud jim zemře někdo blízký, což může být i oblíbené domácí zvířátko.

Osobně v této souvislosti uvažuji o tom, že příroda nikdy neplýtvá. Jestliže investuje tolik energie do člověka, nechá ho po celý život sbírat zkušenosti a zdokonalovat se, jeví se mi velice nepravděpodobné, že by to smrtí najednou prostě vše přišlo vniveč. Proto věřím tomu, že naše energetické pole bude v nějaké formě určitě pokračovat, jen se obávám, že si toho nebudeme vědomi.

Milena Horálková, Praha

Editorial

Respekt 9/2019

Odpovídám na vaši výzvu. Článek o aktivních dětech se mi moc líbil, tuhle změnu si začínám taky uvědomovat. Možná je to tím, že sama patřím částečně k této skupině (narodila jsem se v roce sametové revoluce).

Kořeny tohoto pohybu vidím ve změnách, jež se dějí v českém školství. Jedná se o to, že se na místa těch, kdo ovlivňují nastupující generace, dostávají ti, kteří již prožili většinu svého života ve svobodném světě a chtějí učit jinak. S těmito učiteli se setkávám v práci a mají můj obdiv. Jak je uvedeno v úvodníku – děti chtějí diskutovat a mít vyrovnaný vztah s autoritami. Ale dokud jim obojí učitel nedovolí, zůstane jen u touhy a ta záhy opadne.

Dalším kořenem je podle mě obrovský vliv organizací postavených na dobrovolnické činnosti. Myslím především skautské, pionýrské či turistické oddíly. Během posledních třiceti let z nich vzešla nemalá část mladé generace a jedním z důležitých aspektů jejich života je zájem o to, co se děje kolem nich, a také silné sociální cítění. V těchto organizacích by se české školství mělo učit, jak úspěšně integrovat děti s různými potřebami.

Tohle je podle mě to, co odlišuje mladou generaci od těch starších. A ano, jsou to i technologie. V případě těch mě napadl trend, který vnímám optikou své práce. Mám dojem, že množství slavných osobností začíná upozorňovat na hrozící a existující ekologickou situaci planety. Myslím, že v tom je skvělý příklad Grety Thunberg.

Veronika Brázdilová, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno

Oprava

V minulém vydání jsme v článku Dělat, co uznám za vhodné omylem označili místopředsedkyni ODS Alexandru Udženiju a místopředsedkyni ANO Jaroslavu Pokornou Jermanovou za poslankyně.

 Za chybu se omlouváme.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].