0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře13. 2. 20162 minuty

Konečně plán pro autismus

Vládní dokument je prvním krokem na dlouhé cestě

tresnak • Autor: Respekt

I úřad OSN pro lidská práva Česko kritizoval, že porušuje práva lidí s autismem, stát ale problém donedávna ignoroval. Mimo jiné i proto, že řešení musí být komplexní, což českým politikům nikdy moc nešlo. Autismus je velmi různorodá porucha a geniální programátor s Aspergerovým syndromem má zcela jiné potřeby než nekomunikující autista s mentální retardací a sklony k sebepoškozování. První potřebuje pomoci v běžné škole a zaměstnání, ten druhý intenzivní komunikační terapii, speciální vzdělávání, osobní asistenci a domov na míru.Přestože autismus už zdaleka není horká novinka psychiatrických manuálů a mluví se o něm všude na světě, Česko v téhle oblasti zásadně zaostává – i ve srovnání s jinými postkomunistickými zeměmi. Nevíme, kolik lidí s poruchou autistického spektra (PAS) u nás žije, možnosti terapie jsou minimální. Vzdělávací systém neumí děti integrovat, posudkoví lékaři diagnóze nerozumějí, sociální služby často autisty nepřijímají. Smutným výsledkem je, že lidé s těžší podobou PAS, kteří na Západě zvládají žít v chráněném bydlení, u nás končí v psychiatrických léčebnách tlumení léky.

Minulý týden konečně všem lidem s PAS a jejich rodinám svitla naděje na změnu. Vláda schválila strategii řešení, jež se dotýká všech důležitých oblastí – školství, zdravotnictví a sociálních služeb. Vznikla z iniciativy neústupných rodičů, kteří se nechtěli smířit se situací svých dětí. Dokument zatím nestanoví podrobnější cíle a časový harmonogram, jde spíše o obecný podnět, který…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc