Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Mateřství Češky připravuje o práci i peníze

Respekt 50/2015

Situace žen na pracovním trhu je důležité téma, ale zdá se mi, že diskuse na stránkách Respektu je vedena jednostranně. Mám vysokoškolské vzdělání, sedm let jsem pracovala v oboru a nyní jsem již osmým rokem v domácnosti. Náš rodinný model je tradiční. Manžel chodí do zaměstnání a doma pak naštípe dříví a postaví ohradu pro ovce. Já se starám o tři děti, uvařím, zašiju díry na ponožkách. Podle častého mínění ztrácím kvalifikaci, nepřispívám k růstu HDP, nevracím státu to, co do mne vložil bezplatným vysokoškolským studiem – mrhám svým životem. Opravdu? Ne, takhle smutný život nevedu. Díky studiu na univerzitě jsem získala dovednosti, které nejsou jednoduše převoditelné na finanční ekvivalent a výkon. Člověk nepotřebuje univerzitu na to, aby utíral dítěti nos a hrál si s ním, ale tyto věci se snáz a uvolněněji vykonávají, když má člověk svůj vnitřní život, který mu umožňuje vidět mnoho dalších světů.

Proč musím obhajovat svůj životní styl? Vysvětlovat, že nás děti potřebují a jsou šťastné, když jsme nablízku. Vysvětlovat, že máme dům a zahradu a zvířata, a tak dopoledne neležím, ale pracuji. Že nestrádám ani nehloupnu a že jsem si to vybrala. Nemyslím si, že se ze mě stane politováníhodná troska. Poznámka na konec: Sociální dávky nepobíráme.

Barbora Prajzová

Bojím se jen Pána Boha

Respekt 1/2016

Jaké hodnoty může vyznávat pan Bělobrádek, když vysloví myšlenku o bezhodnotové volbě občanů. Občané se rozhodují na základě svobodné soutěže politických stran založených na demokratických hodnotách. Zvolená státní moc  má jedinou Ústavou ČR předpokládanou možnost sloužit všem občanům na základě platných zákonů, které jsou v souladu s Ústavou ČR. Nikde v Ústavě ČR není napsané, že by šlo vykonávat státní moc na základě předvolebních slibů či programů stran. Podle platné ústavy  jsou od státu oddělené církve, ale i politické strany. A na jiném místě je napsané, že je nepřípustné vykonávat státní moc na základě ideologie či náboženství.  To je podstata sekulárního státu a také podstata reprezentativního mandátu. Je zřejmá nevědomost pana Bělobrádka,  jak interpretuje sekulární stát a přesvědčení o naplňování programu své strany. To by musel být ústavně zakotven vázaný mandát. Patrné je to i z ústavního slibu, který absolvoval. A je také nepochopitelné, že vysoce postavený představitel státní moci si dovolí nazvat společnost pojmem banánová republika z důvodu nevymahatelnosti práva. Právní stát  je podstatou státnosti či ústavnosti a nevymahatelnost práva nebo korupce je zjevným selháním elit či demokratických politických stran.

Pavouk Štolún

Turisté míří do Brd

Respekt 1/2016

Díky za článek o Chráněné krajinné oblasti Brdy. Je to navíc po deseti letech poprvé, co nějaká nová vzniká. Pro upřesnění: to, co je na Brdech cenné, je především fakt, že jde o krajinu, v jejíž centrální části nejsou žádné stavby. Je to pramenná oblast, kde se v čistých tocích třou mihule potoční a vranky obecné, pod kameny se ukrývají raci kamenáči. Hnízdí tu orel mořský a čápi černí. Brdy jsou největší pohoří českého vnitrozemí, jakýsi horský ostrov, který je z 85 procent pokryt lesy. Ale právě stav zdejších lesů není to, z čeho by se ochránci přírody radovali – jde převážně o uměle založené plantáže smrkových monokultur a změna druhového složení směrem k tomu přírodě bližšímu je bezpochyby běh na dlouhou trať a výzva. Tou je i práce s veřejností – moderní ochrana přírody už dávno nestojí na zákazech vstupu a pokutách, ale na uvítání návštěvníků v území a trpělivém vysvětlování. Pokud možno bez pokut.

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Anketa

RESPEKT 1/2016

S velkým zájmem jsem dočetl názory na otázku týkající se vzniku Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy. V jistém smyslu opatrné reakce respondentů chápu. Nemístný optimismus na začátku cesty je nedobrý, ale důvodem, proč jsem se rozhodl reagovat, byla odpověď pana doktora Milana Kubka – prezidenta České lékařské komory, de iure hlavy lékařského stavu v Česku. Místo medicínského pohledu na věc – buď mu není o kanabinoidech nic známo, nebo tyto informace vědomě ignoruje – zareagoval spíše jako odborový předák. Tato jeho reakce mě zamrzela, krom jiného proto, že může vést k pocitu, že by se mohlo jednat o názor všech lékařů. Jsem však velmi rád, že pan ministr zdravotnictví jeho názor nesdílí.

A nyní několik poznámek. Je dobře, že k tomuto kroku došlo. Jedná se totiž o podobnou výzvu, před kterou stáli vědci před mnoha lety u jiné rostliny – u máku. Paralel mezi oběma rostlinami je velké množství. Konopí obsahuje kanabinoidy – obrovskou skupinu různých látek s různými účinky. Z máku pocházejí opioidy – také se jedná o velkou skupinu látek. Bez mnoha z nich by současná medicína nemohla fungovat – nebyly by možné operační zákroky, tlumení pooperačních, ale ani onkologických bolestí a také jiných příznaků. Tak jako naše těla si vyrábějí vlastní opioidy pro stresové situace, stejně tak si vyrábí i vlastní kanabinoidy. Tyto látky působí na vysoce specifických, již před mnoha lety identifikovaných receptorech – opioidy na opioidních a kanabinoidy na kanabinoidních, které jsou součástí mnoha tkání našeho těla. Je jasné, že na tyto receptory se vážou nejen látky tělu vlastní, nýbrž i látky vstoupivší do organismu zvenčí.

Již mnoho let známé – pozitivní a jen těžko zpochybnitelné – klinické účinky kanabinoidů u neurologických onemocnění, ale také u onkologicky nemocných jsou velkým příslibem toho, že v budoucnosti vyvinuté léky z konopí mnohým výrazně zvýší kvalitu života. V Rakousku, Německu, ale i v mnohých jiných zemích se už mnoho let synteticky vyrobené kanabinoidy používají jako doplňková terapie.

MUDr. Zdeněk Bystřický, Rakousko

OPRAVY

V rubrice Styl v Respektu č. 2/2016 jsme mylně uvedli, že autorem citace „Reklam ve městě je hodně a jsou hnusné“ je aktuální benešovský starosta Petr Hostek. Je jím však bývalý benešovský starosta Jaroslav Hlavnička.

V obsahu a editorialu Respektu č. 3/2016 jsme uvedli, že článek Přeceňovaný buřič pojednává o rodném domě Petra Bezruče. Jednalo se však o dům v Kostelci na Hané, kde strávil dvacet let svého života. Za tyto chyby se omlouváme.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].