Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Osm a půl roku za tichý souhlas

Respekt 9/2016

V pondělí 22. února 2016 byl po téměř dvouletém projednávání vynesen prvoinstanční rozsudek v kauze udělení licencí dvěma solárním elektrárnám Saša-Sun a Zdeněk-Sun.

Udělování licencí solárním elektrárnám je z právního a zejména pak technického hlediska vysoce odbornou problematikou. Obžaloba byla postavena na banálních skutečnostech, kterými se snažila prokázat neoprávněnost udělení licence solárním elektrárnám Saša-Sun a Zdeněk-Sun.

Od počátku probíhajícího trestního řízení byla obžalobou zpochybňována zejména bezpečnost a dokončenost fotovoltaických elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun jako údajná překážka udělení licence k výrobě elektřiny v roce 2010.

Skutečností ovšem je, že fotovoltaické elektrárny Saša-Sun a Zdeněk-Sun byly ke dni udělení licence dne 31. prosince 2010 dokončeny a schopny bezpečného provozu.

V řízení bylo postupně vyhotoveno a provedeno více než 20 znaleckých posudků zpracovaných specializovanými odborníky na oblast fotovoltaiky a elektrotechniky, které ve shodě dokládají bezpečnost a dokončenost obou elektráren ke dni udělení licence. Tyto posudky byly v probíhajícím trestním řízení doloženy jako klíčové důkazy.

Bezpečnost a technickou způsobilost fotovoltaických elektráren nelze hodnotit laicky. Kontroloři ERÚ, kteří svými neodbornými závěry při kontrole obou elektráren zcela neodůvodněně spustili celý trestní proces, neměli k hodnocení bezpečnosti a technické způsobilosti elektráren požadované vzdělání ani kvalifikaci.

Proces, který u Krajského soudu v Brně skončil, nepovažujeme za věcně odůvodněný, ale za snahu orgánů činných v trestním řízení všemi možnými prostředky postihnout podnikatele, kteří se v roce 2010 pustili do solárního podnikání.

Zdeněk Zemek

Neviditelná terapie

Respekt 9/2016

V říjnu minulého roku jsem omylem absolvovala seminář o aplikované behaviorální analýze (ABA).

(Ve skutečnosti jsem si jen potřebovala odpočinout a vypadnout z domova. Seminář pro rodiče autistických dětí jsem využila doma čistě jako krytí k celodenní absenci.)

Překvapilo mě však narvané divadlo a posléze obsah semináře. Odcházela jsem z té akce s jediným cílem – tuhle terapii musím pro svého syna sehnat. Nebylo to jednoduché. V naší zemi téměř neexistují ABA terapeuti, a i kdyby existovali, hodiny terapie se prakticky vyvažují zlatem. Začala jsem pátrat a po dvou měsících se mi podařilo nemožné. Našla jsem terapeutku, která byla ochotná jezdit k nám domů a pomoci nám zavést domácí ABA program.

Během dvou měsíců terapie se slovní zásoba mého syna zpatnáctinásobila. Začal spojovat slova v krátké věty. Syn je nyní schopen požádat si o většinu věcí, které potřebuje. Zbavili jsme se sebeubližování. Břemeno, jež dusilo naši rodinu, se zlehčilo o tolik, že vymizely naše osobní i manželské krize. Začali jsme si dělat smělé plány do budoucna. Nevěřila bych tomu, kdyby se tenhle zázrak neudál přímo u nás doma v kuchyni.

O tom, že ABA terapie pomáhá dětem s poruchami autistického spektra, se dočtete, umíte-li anglicky, snadno. Koneckonců o tom byl i seminář, na kterém přednášela a radila rodičům, jak politicky prosadit proplácení terapie rodinám autistů, Lorri Unumbová.

V mých očích je ale zaseknut jeden velký bolavý háček. Můj syn totiž není autista. Můj syn má opožděný psychomotorický vývoj na základě mozkové atrofie.

Každý ABA terapeut někde uprostřed své přednášky vysloví, že ABA terapie pomáhá i dětem s jinými postiženími. V jednom z deseti názvů knih je drobným písmem připsáno „and other developemental delays“ – a jiná vývojová zpoždění. Ale názvy všech „hlavních“ knih a seminářů mluví jen o jednom – autismus. Toto „malé opomenutí“ má nedozírné následky pro stovky rodin a dětí. Já jsem také o ABA terapii četla už dříve, ale protože v názvech bylo zmiňováno, že je to terapie pro autisty, nevěnovala jsem jí pozornost. Můj syn přece není autista. A tak jsem ztratila rok a půl drahocenného času, kdy byl mozek mého syna nejplastičtější a terapie by pro něj měla největší účinnost.

A tak se ptám: Kolik rodin ještě přehlédne tuto možnost, jak mnohonásobně zvýšit kvalitu jejich života i života jejich dětí jen proto, že ABA terapie je chybně prezentována? Pro kolik rodin je tato terapie prakticky neviditelná? A pokud se podaří prosadit zákon o proplácení terapie pojišťovnami pouze na základě diagnózy poruchy autistického spektra, kolik rodin s dětmi s odlišnou diagnózou si ji nebude moci dovolit?

ABA terapie u nás začíná. Prosím, pojďme ji prezentovat tak, aby byla viditelná pro všechny, kdo ji potřebují.

„Autismus a vývojová zpoždění“  je termín, který je zapotřebí uvádět v článcích, v názvech seminářů, publikací a v legislativě, aby se k těmto rodinám dostaly informace a organizační i finanční podpora. Děkuji za vaše články o ABA.

B. G.

(na přání autorky neuvádíme celé jméno)

Spor o spot

Respekt 9/2016

Chtěl bych poděkovat a ocenit autory a tvůrce spotu Sami jsme byli uprchlíci, protože takovéto „hlasy“ by měly být slyšet mezi výkřiky strachu z cizinců, které zaznívají často z úst těch, kdo se s nimi prakticky nepotkávají. Paní Svěrákovou, pana Bergmanna a jejich kolegy navrhuji na příští Respekt. Zároveň na Despekt Českou televizi za odmítnutí spot vysílat.

Honza Klimenta

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].