Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

Mýtus Libuše Rudinské

RESPEKT 45/2014

Píšete, že v dokumentu mlhavě obviňuji Wonku ze spolupráce a v rozhovorech naplno pracuji s faktem, že Wonka byl agent. Není to pravda, slovo agent jsem k osobě Pavla Wonky nikdy nepoužila, a naopak všude tvrdím, že i přes urputnou snahu se Wonka nikdy nestal agentem, protože, i když si od něho estébáci něco slibovali, nakonec se jim nehodil. To, že bývalí příslušníci StB nechtěli říct nic konkrétního, je bohužel limit práce novinářské i dokumentaristické.

Podotýkám, že dokument vznikal tři roky a některé lidi, včetně zmíněných příslušníků, jsem k rozhovorům celou tu dobu přemlouvala. To, že svědectví bývalých příslušníků StB je vnímáno jako nevěrohodné, je úzus, s nímž se nedá nic moc dělat. Nevíme, jestli lžou, vědí to jen oni sami. Kritici snímku zde však úplně pomíjejí svědectví dalších osob, například spoluvězně Milana Jirouta, který doslovně říká, že Wonka se mu ve vězení s plány být vysazen jako agent do Německa svěřil. Čím je tento doktor filozofie, vězněný za údajnou spolupráci s francouzskou tajnou službou a přátelství s Pavlem Tigridem, jako svědek nedůvěryhodný?

Není pravda, že se snažím ukázat, jaký byl Wonka darebák, spíš chci objasnit, že jeho věznění a potyčky se zákonem neměly vždy politické pozadí, jak se tvrdí, ale že se jednalo o osobní konflikty s některými občany a příslušníky VB a také o hospodářskou kriminalitu, kterou, jak jsem také několikrát zdůraznila v rozhovorech, páchali mnozí, ale jen Wonka za to šel do vězení, protože mu to kvůli jeho předchozímu jednání se svým okolím prostě neprošlo. Snímkem naopak nijak nesnižuji neoprávněnost jeho smrti, snažím se jen najít pojítko mezi jeho osobním jednáním a tragickým koncem, který ho potkal.

Při svém zkoumání jsem hodně dlouho hledala, pročetla stohy spisů, vyzpovídala desítky svědků a názor, který mám a předkládám, se proměňoval a vznikal po tři roky nepřetržitého přemýšlení a zkoumání života, díla a smrti tohoto člověka. Kdo jiný strávil tři roky života s Wonkou, aby mohl zodpovědně říct, že lžu a nic nechápu? Já naopak zodpovědně trvám na svém názoru, že hrdinství Pavla Wonky je mýtus, který se po revoluci strašně hodil, a jak je z některých reakcí vidět, hodí se i teď.

Libuše Rudinská

ZÁHADNÁ SCHIZOFRENIE

RESPEKT 44/2014

Vaše články o duševním zdraví čtu s potěšením a rád jsem si přečetli text Záhadná schizofrenie. Mrzí mě v něm jen jediná věta, v níž píšete o reformě psychiatrické péče: „Řada konzervativnějších psychiatrů a šéfů velkých léčeben by ji ráda zmírnila – nutně totiž ubere velkým zařízením pacienty.“ Nevím, o jaký zdroj své tvrzení opíráte. S podobným osočením ředitelů psychiatrických léčeben se setkávám opakovaně a považuji jej za naprosto nepodložené.

V každé skupině lidí se najdou takoví, kteří mají tendenci vytvářet si nějakého nepřítele. I v psychiatrii někteří lidé hodnotí léčebny veskrze negativně a stavějí problematiku reformy do pozice buď my (komunitní péče, výjezdové týmy, centra duševního zdraví), nebo oni (psychiatrické léčebny). Já sám vidím budoucnost péče o duševně nemocné v propojení obojího. Jsem pět let ředitelem psychiatrické nemocnice v Kroměříži a za tu dobu jsem se účastnil všech setkání ředitelů psychiatrických léčeben v ČR. Ani na jednom z nich nezazněla z něčích úst slova, že je proti reformě psychiatrie a že se bojí nedostatku pacientů. Budeme velmi rádi, když nám ubude pacientů, ale přáli bychom si, aby ti, kdo v léčebnách zůstanou, žili v důstojnějším prostředí. Proto chceme, aby reforma přinesla také peníze na modernizaci psychiatrických léčeben.

Petr Možný, Kroměříž

OPRAVA RESPEKT 45/2014

V článku Za hluk do kriminálu jsme napsali, že spolu s registrem přestupků vláda schválila i to, že opakovaný přestupek se bude moci změnit v trestný čin. Není to tak. Materiál zachovává dosavadní úpravu: za některé přestupky je možné uložit zákaz pobytu a teprve jeho porušení může být kvalifikováno jako trestný čin. Počet takto kriminalizovaných lidí roste.

OPRAVA RESPEKT 44/2014

V rozhovoru s premiérem tibetské exilové vlády Lozangem Sanggjou jsme opomněli uvést, že byl jedním z hostů Fora 2000.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].