Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

MUŽ BEZ MINULOSTI
RESPEKT 10/2010
Jaroslav Spurný se ve svém zamyšlení nad situací v Ústavu pro studium totalitních režimů pustil odvážně za clonu mediálně propíraných slabin docenta Jiřího Pernese, tj. studia VUML a podpisu pod knihou s vepsanou oslavou února 1948.
(…) Ve své břitké úvaze si autor dokáže poměrně zbytečně protiřečit. Na jedné straně předem obviňuje ústav pod vedením docenta Pernese z jisté „historické svévole“, tj. možnosti vykládat historii z různých pohledů. Na straně druhé se obává, že z ústavu začnou vycházet „vědecky očištěné“ studie o letech minulých, které vlastně zastřou skutečnost. Mám velmi intenzivní pocit, že problém je v roli, kterou pan redaktor ústavu ve svém nitru přisoudil. Očekává od něj psychoterapii společnosti, která je už ze své podstaty vůči minulému režimu schizofrenní. Ale „zákon o minulosti“, kterým je zřízen ÚSTR, nedokáže – a ani nemá – rozdávat rozhřešení těm, kteří trpěli. Otevírá osobní osudy, ale spíše než náplasti na dávná zranění přináší možnost dohledat souvislosti a principy totalitní moci, které dosud zůstaly nenazvány.
Michal Stehlík, historik, člen Rady Ústavu po studium totalitních režimů

Plné znění dopisu na www.respekt.cz/vase-dopisy/  

PROHRA V BRUSELU
RESPEKT 10/2010
Do Bruselu jsem neodcházela jako úřednice s minimálními zkušenostmi v Bruselu. Od roku 1998 jsem řídila přípravu na program SAPARD, v němž ČR z desíti kandidátských zemí bezkonkurenčně nejlépe čerpala finanční prostředky přidělené z rozpočtu EU. Vyjednávala jsem pomoc EU po povodních v roce 2002. Zastupovala jsem ČR v poradním sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Během mého působení ve vládě na podzim roku 2006 jsem komisařce Mariann Fischer Boel na konferenci prezentovala náš pohled na budoucnost evropské zemědělské politiky a rozvoje venkova, ale také naše vinařství na jižní Moravě. Přispěla jsem tak k úspěšnému vyjednávání o reformě sektoru vína.
Publikovala jsem desítky odborných článků, vystupovala jsem na nesčetně konferencích, kongresech a seminářích doma i ve světě. Za svou silnou stránku považuji komunikaci – mám velmi dobrou znalost angličtiny, francouzštiny a němčiny a mluvím španělsky a rusky.
Od ledna do konce června 2009 se v Bruselu a Lucemburku uskutečnilo na 2400 pracovních zasedání a 38 sektorových rad. Osobně jsem řídila 33 celodenních zasedání výboru stálých zástupců – velvyslanců 27 členských států EU. Během našeho předsednictví proběhlo 405 řádných a 156 mimořádných videokonferencí mezi Prahou a Bruselem. Celkem přijelo z ČR 86 návštěv na úrovni členů vlády a vyšší. Celý náš tým Stálého zastoupení – diplomaté, experti, sekretářky, šoféři – pracoval s obrovským nadšením. Spali jsme často tři hodiny denně.
Milena Vicenová, šéfka českého zastoupení v Bruselu

Plné znění dopisu na www.respekt.cz/vase-dopisy/  

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].