0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura2. 1. 20003 minuty

Humanistický folklor

Soutěž Czech Press Photo, která je co do struktury velmi věrnou obdobou tradičního World Press Photo, se zatím konala pětkrát. Vítězné a další vybrané fotografie z loňského ročníku lze do 15. ledna 2000 vidět v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice. Do téhož data se koná i autorská výstava Karla Cudlína v nedaleké Komorní galerii Domu fotografie Josefa Sudka. Obě nynější instalace mají důležitou styčnou plochu. Při pochůzce Křížovou chodbou a Rytířským sálem na světlo pozvolna vystupují dva rysy. Tím prvním je dominantní postavení, které si vydobyl fotoreportér Reflexu Jan Šibík, jenž je se soutěží Czech Press Photo již provázán v příkladné dialektické jednotě: podnik v něm získal pilného přispěvatele, který obešle řadu soutěžních kategorií a svými nejlepšími snímky zajistí slušnou úroveň a tematickou „světovost“ těch několika nezbytných obrazových ikon, bez nichž se žádná soutěž novinářské fotografie neobejde. Na druhou stranu je už skoro jisté, že se Šibík naučil tomuto klání vycházet vstříc, že někdy vědomě pracuje se záměrem získat materiál, který se v Czech Press Photo bude líbit. Obdobným spektakulárním talentem tady disponuje asi už jen Petr Josek z Reuters, ale u něho je cítit větší kompoziční ukázněnost i lidská zdrženlivost. Druhým rysem je tendence možná méně patrná, ale o to podstatnější: znepokojující podobnosti - sériovost, konfekčnost černobílých dokumentárních souborů, které mají být při fotožurnalistické přehlídce jejím vůbec…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc