Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Dopisy

Dopisy

V otázce prezidentskému kandidátu Janu Švejnarovi, zda půjde na Te Deum, uvádí pan Arnošt Burget, že prezidenti Masaryk a Beneš přišli na slavnostní římskokatolickou mši Te Deum.

Vaše otázky

Respekt 6/08

První prezidenti si Te Deum vysluhovat nenechali

V otázce prezidentskému kandidátu Janu Švejnarovi, zda půjde na Te Deum, uvádí pan Arnošt Burget, že prezidenti Masaryk a Beneš přišli na slavnostní římskokatolickou mši Te Deum. Tento sugestivně podaný údaj je nepravdivý a Jan Švejnar i jeho aparát by to měli vědět. Oba první prezidenti se naopak snažili církevní obřady oddělovat od státních, aby chránili nezávislost země na cizí mocnosti i svobodu a svědomí každého jejího občana.

Te Deum si naopak nechali vysluhovat Hácha, Gottwald a Havel. Václav Havel na rozdíl od prvorepublikových prezidentů se zasloužil o obnovení některých obyčejů spjatých spíše s tzv. druhou republikou Rudolfa Berana a Emila Háchy (1938–39). Stát se opět začal napojovat na římskokatolickou církev a den kultu „svatého“ Václava byl vyhlášen dnem české státnosti. Povinně se vyvěšovaly smuteční vlajky na veřejné budovy kvůli zesnulému římskému papeži, římskokatoličtí kněží již žehnají veřejným stavbám, obecním praporům, hasičským stříkačkám za účasti premiéra, a dokonce bojovému praporu Hradní stráže.

Mnoho morálně bezúhonných lidí země odmítá nahrazování komunistické ideologie obřady či ideologií z Vatikánu. Obě mají v historii na svědomí již dost i krvavého pronásledování slušných lidí s jinými názory a po roce 1989 začínají opět omezovat některé občany České republiky, kteří se na vzestupu oné druhé nechtějí podílet.

Zdeněk Zacpal, Praha

Kandidát Castro

Respekt 6/08

Kubánci své životy nemarní

S politicky motivovaným zevšeobecňováním a povrchním mediálním bagatelizováním tak komplikované situace, jako je na Kubě, hluboce nesouhlasím.

V reakci na článek Markéty Pilátové chci podotknout jen jedno – z mého pohledu podstatné. Lidé žijící na Kubě nemarní své životy, jak tvrdí autorka, nýbrž žijí mnohdy plnohodnotnější život než většina obyvatel privilegovaného a přejedeného prvního světa. I přes cenzuru a omezené připojení na internet (které je způsobené daleko více ekonomickou blokádou než politickým režimem), zná většina mých kubánských přátel více kvalitních filmů a literatury (ačkoliv ve valné většině v pirátských a okopírovaných verzích), je vzdělanější a dokáže uvádět své znalosti do souvislostí daleko lépe než většina obyvatelstva světa. Skládají hudbu, píší, debatují, pracují a váží si svého zdraví a všeho, co mají. Jsou ke svému současnému vládnímu režimu kritičtí a nebojí se o tom mluvit, stejně jako většina lidí, se kterými se na Kubě setkáte. Stačí si zajet na Kubu s otevřeností, bez předsudků a touhou poznat nové.

Barbora Molnárová

Minulý týden

Respekt 7/08

Slovanská epojej se z Krumlova nepohnula

V rubrice Minulý týden posledního čísla Respektu je uvedena mylná zpráva, že „do Prahy se z Moravského Krumlova definitivně vrátila Muchova Slovanská epopej“. Leč, věřte mi, nepohnula se z Krumlova, a naopak, do konce roku je  s Galerií hlavního města Prahy podepsána smlouva o dalším trvání zápůjčky Epopeje do konce roku 2008.

Pěkně zdravím z Moravského Krumlova

Jiří Kratochvil

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].