0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy5. 1. 20085 minut

Dopisy

Kuřáci jsou také častěji v pracovní neschopnosti než nekuřáci, rozdíl je kolem 33 pracovních dnů za rok.

České delirium

Respekt 1/08

Alkoholismus versus tabakismus

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Upoutávka článku o problémech alkoholismu říká: „Diskutujeme o kouření, přitom alkohol je naléhavější problém.“ Zajímalo by mne, z čeho tak autor usuzuje.

Je jistě pravda, že alkoholismus je spojen s řadou „temných“ problémů. Je také pravda, že kuřák se nebude po vykouření cigarety chovat výrazně hůř (spíš se choval hůř předtím – pokud déle nekouřil, měl abstinenční příznaky včetně nervozity, deprese, agresivity). V zásadě je taky pravda, že „cigarety mají sice významný, ale prakticky jen dvojí negativní efekt – kuřák si ničí zdraví a poškozuje zdraví svého okolí“.

Tento „dvojí negativní efekt“ ale rozhodně není „jen“, není méně devastující než pití se všemi následnými znásilněními, autonehodami atd. Mimochodem, také kuřáci mají častěji autonehody než nekuřáci, jednak kvůli vlivu nikotinu na mozek a jednak kvůli mechanické manipulaci s ohněm, rozhodně nebezpečnější než telefonování. Kuřáci jsou také častěji v pracovní neschopnosti než nekuřáci, rozdíl je kolem 33 pracovních dnů za rok. Pokusme se ale srovnat:

Alkohol nemá jen negativní dopady, existuje dokonce prospěšná dávka (asi 20 g/den), kdy je celková mortalita menší než u těch, kdo nepijí vůbec. Cigareta žádný kladný vliv nemá a neexistuje bezpečná dávka kouření, dokonce ani pasivního.

Alkohol konzumuje naprostá většina z nás, aniž bychom s tím měli problém: závislých je kolem 4 % konzumentů. Mezi kuřáky naopak závislost na nikotinu, který je návykovější než heroin, naprosto převažuje, závislých je 70–80 % kuřáků.

Alkohol je v České republice příčinou zhruba 3500–4000 úmrtí ročně včetně podílu na autonehodách, sebevraždách, vraždách, úrazech. Pro připomínku: ročně je u nás z celkových asi 100 000 úmrtí kolem 1200 způsobeno autonehodami, kolem 2000 dalšími úrazy, kolem 300 lidí ročně je zavražděno a kolem 1700 ročně spáchá sebevraždu. Kouření je příčinou 18 000 úmrtí ročně, to je skoro pětina celkových úmrtí a pětkrát víc než v důsledku alkoholu! (Pro zájemce podrobněji na www.deathsfromsmoking.net.)

Shrnuto, nechci rozhodně bagatelizovat problém alkoholu, ale kouření nás decimuje zjevně víc (často společně s alkoholem), možná o to záludněji, že nenápadně, bez rvaček a křiku. Moc se mi ani nezdá, že bychom o kouření diskutovali: vždyť naprostá většina zákonodárců a dalších, kdo se k tomu v médiích vyjadřují, základní informace zjevně postrádá a fundovanou veřejnou diskusi si nepamatuji. Pozornost věnovaná příčině pětiny úmrtí v zemi by měla být podstatně větší.

MUDr. Eva Králíková, CSc., 1. LF UK a VFN, Praha

Ještě jsme se nedohodli

Respekt 41/07

Lze se dohodnout

Reaguji na článek Ondřeje Kundry. O globálním oteplování se nedá dohadovat, to buď je, nebo není. Existují prokazatelné argumenty svědčící o tom, že globální oteplování je realitou.

1) Lidstvo produkuje v současné době (spalování uhlí, plynu, nafty) asi 25 miliard tun CO2 ročně (lze snadno spočítat z množství a chemického složení spalovaných surovin) a toto množství neustále narůstá.

2) Hmotnost atmosféry je zhruba 5,2 x 10 na 15 tun (např. Wikipedia). Lze spočítat, že lidstvo přispěje asi 3 molekulami CO2 ročně na 1 milion molekul vzduchu (přibližně 80 % dusíku a 20 % kyslíku), což je zhruba to, o kolik se zvyšuje koncentrace CO2 ve vzduchu zjištěná dlouholetým měřením.

3) CO2 absorbuje záření vysílané do prostoru zemí (jakožto černým tělesem), které neabsorbuje ani dusík, kyslík či vodní páry obsažené ve vzduchu. To podle fyzikálních zákonů vede k oteplování atmosféry.

4) Lidstvo produkuje další skleníkové plyny nebezpečnější než CO2, např. metan 23krát, oxidy dusíku asi 300krát. Jejich koncentrace není zatím velká, ale prudce narůstá. K faktům dovětek: nesouhlasím s těmi, kdo tvrdí, že ke globálnímu oteplování sice dochází, ale je poměrně pomalé a je možné se na ně adaptovat. K tomu příměr, poněkud morbidní: představte si nádobu s vodou 20 °C teplou a v ní žábu, která nemůže z nádoby vyskočit. Nechť teplota vody pomalu roste, třeba o setinu °C za minutu. Zprvu se nic zvláštního neděje, ale nejpozději za 135 hodin bude žába uvařená. Nemohu se zbavit dojmu, že situace lidstva je podobná.

RNDr. František Lukeš, Brno

Opravy

V článku Převrat na AMU v prvním lednovém čísle Respektu jsme uvedli, že kvestorka AMU Ing. Tamara Čuříková není členkou akademické obce. Čuříková je však zároveň členkou pedagogického sboru DAMU. Přestože funkce kvestora je skutečně výhradně úřednická, informace v článku nebyla úplná. Nepřesná byla i formulace, že kvestorka zaměstnala jednoho z členů akademického senátu jako právního poradce školy: senátora zaměstnala fakulta DAMU.

Ve vánočním Respektu 51/52 jsme v článku Konec velkého spojenectví uvedli, že exministryně školství Dana Kuchtová nevyužívá po svém odchodu z ministerstva možnosti jezdit služebním autem. Jde o mylnou informaci. Dana Kuchtová vrátila služební byt, notebook a mobil, ministerské auto s řidičem ale stále využívá – v rámci zákonné lhůty až do konce tohoto ledna.

Za chyby se omlouváme.

Redakce


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].