0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Ekonomika1. 1. 20075 minut

Nová éra pro islámskou vědu

Vyšší životní úroveň zajišťují investice do výzkumu a peněz je na Blízkém východě dost.

H. T. Goranson

Vyšší životní úroveň zajišťují investice do výzkumu a peněz je na Blízkém východě dost.

Když se přírodní vědy a matematika těšily několikasetletému období velkých vynálezů, čněla jedna oblast světa nad všemi ostatními. Mistři těchto disciplín zde byli uctíváni, medicína zaznamenávala rychlý rozvoj a průměrný občan se zajímal, jak příroda funguje. Není divu, že tato oblast sklízela po celém světě respekt. V druhé části planety byli zatím vědci trestáni, ba dokonce i zabíjeni. Matematika byla postavena mimo zákon jakožto bezbožná a cizorodá disciplína a později sloužila náboženským účelům. Životní úroveň byla nízká.

Onou prosperující oblastí byl islámský Blízký východ, zatímco ignorantská Evropa zůstávala chudá. Obě oblasti byly nábožensky řízené (historikové se v tomto kontextu rozcházejí v názoru na roli a povahu náboženství), avšak věda vzkvétala pouze v jedné z nich. Dnes se role islámského Blízkého východu a křesťanského Západu obrátily.

Irák jako tisíc let výzkumu

Reklama

Po druhé světové válce se nespornou špičkou na poli vědy staly Spojené státy. Během tohoto období odcházeli nejbystřejší studenti ze svých zemí, protože je přitahovaly lepší výzkumné univerzity a příležitosti. Až donedávna představovali více než polovinu postgraduálních studentů matematiky, přírodních věd a strojírenství v USA lidé na-rození v cizině. Řada těchto talentů po dokončení studia ve Spojených státech zůstala, z čehož těžil průmysl i státní správa…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc