0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy20. 9. 20034 minuty

Dopisy

BIS je vstřícná

Respekt (Tajná část zprávy BIS, Respekt č. 36/2003) kritizoval Bezpečnostní informační službu v souvislosti se zveřejněním její výroční zprávy. Terčem kritiky jsou zejména kapitoly věnované výsledkům práce BIS a jejím společným jmenovatelem „příliš obecné, neadresné a téměř nic neříkající formulace a vyjádření“, které prý vypovídají buď o neschopnosti a velmi nekvalitní práci služby, nebo o jejím přezíravém vztahu k občanům. Opak je pravdou. Zveřejňování výročních zpráv je totiž vstřícným gestem služby směrem k veřejnosti, protože zákon BIS nic takového neukládá. Povinována je podávat zprávu pouze vládě a prezidentovi republiky. Obsah výroční zprávy vypracovávané z dobré vůle pro veřejnost je logicky limitován, protože nesmí obsahovat utajené informace. Nicméně připouštím, že i vstřícné gesto může být kritizováno, a služba některé výtky přijímá. Bez ohledu na nezbytnou obecnost obsahu mohla být možná mnohá vyjádření formulována výstižněji, srozumitelněji, předloženy mohly být hlubší analýzy některých jevů, vysvětleno, proč služba nemůže být k veřejnosti otevřenější apod. Opatrnost BIS je však dána tím, že otevřenost směrem k veřejnosti by mohla přinést službě vážné komplikace a v mnoha případech její činnost i zcela paralyzovat, navíc je BIS ze zákona povinna chránit zdroje svých jedinečných informací před prozrazením.

Reklama

Jan Šubert, tiskový mluvčí…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc