Obálka vydání 49/2002
49/2002 • 2.–9. 12. 2002

2002/49