0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura20. 8. 20006 minut

Oči doširoka zavřené

Ponechme stranou úvahy, zda je poslední dílo Stanleyho Kubricka (1926–1999) Eyes Wide Shut film tak žhavě erotický, jak slibovala pověst, zda se manželé Cruisovi (Tom Cruise a Nicol Kidmanová) cítili dobře před kamerou a proč musela být ve verzi pro americká kina digitálně zakryta těla předstírající kopulaci. Jsou to druhotné věci, kterými se odvádí pozornost od skutečností podstatnějších i zajímavějších. Kubrickův film je v kinematografii dlouho nevídaným pokusem předvést psychickou dimenzi člověka v její paradoxnosti a neovladatelné osudovosti. Je to film, v jehož středu stojí milostný vztah ženy a muže, ale erotika je zde pojímána ne jako bezproblémový dar, který člověk po svém konzumuje, ale jako síla, která ho obdarovává a zároveň sužuje. Je totiž nezbytně spojena s přítomností lásky, která je právě tím vrcholným existenciálním paradoxem, neboť je pomíjivá, vždy nejistá a nedokonalá: člověk je v ní odkázán na toho „druhého“, zrcadlí se v jeho světě a přizpůsobuje se mu, ale tento svět nikdy nemůže být trvale a dokonale i světem jeho. To všechno už dávno víme z literatury, umění, z dobrých filmů, někteří i z vlastní zkušenosti. Přesto se na tento první a poslední fakt bytí zapomíná, „neřešíme ho“, jako by se nehodil do naší doby, která alespoň na povrchu zploštěla, zhumorizovala a zdětinštěla. Víme toho víc o feromonech a hormonech, které prý ony procesy spouštějí, bezradně však bloudíme po nevypočitatelných cestách v duši, v rozlehlé oblasti psyché, která se…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc