0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura22. 8. 19997 minut

Borges mimo čas a řád

Právě před sto lety, 24. 8. 1899, se narodil v Buenos Aires génius světové literatury Jorge Luis Borges. Četné oslavy, odborné konference a slavnostní reedice jeho děl připomínají tuto událost doslova po celém světě, daleko za pomyslnou hranicí španělsky psaných literatur. Plným právem, ale zároveň tak trochu paradoxně tyto akce oslavují sté výročí narození autora, který věnoval velkou část své tvůrčí invence zpochybnění pojetí času a popření autorské individuality (tvrdil, že všichni spisovatelé píší společně jednu velkou knihu).

Labyrint světa

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Borgesova neobyčejně rozsáhlá literární činnost, která zahrnuje poezii, esejistiku, povídkovou tvorbu i překlady, začala velmi záhy: v šesti letech psal povídky inspirované Cervantesem, v devíti přeložil a publikoval Wildovu pohádkovou sbírku Šťastný princ a jiné pohádky a ve dvaceti letech začal v Madridu tvořit v duchu nově definovaného avantgardního směru ultraismu. V literární tvorbě pokračoval po návratu do Argentiny v roce 1921, kde sehrál významnou úlohu v laplatském avantgardním myšlenkovém kvasu a při založení časopisů Prisma, Nosotros, Proa a Martín Fierro. Již v těchto letech se však začíná u autora, stále ještě se hlásícího k různým „směrům“, projevovat jeho svérázná umělecká osobnost a styl, těžko definovatelné jakýmkoli programovým prohlášením či zařaditelné do jednoho konkrétního proudu, země či doby. Své avantgardně „tendenční“ rané práce Borges později dokonce odmítl zařadit do svých…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc