0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura10. 5. 19985 minut

Díry v oponě

Divadelní ústav, který se mimo jiné soustavně věnuje vydávání odborné divadelní literatury, vydal v nedávné době dlouho očekávaný Slovník světového divadla 1945–1990. Jde o českou verzi druhého vydání polského Slovníku z roku 1990. Autorky Malgorzata Semil a Elžbieta Wysiňska, polské divadelní publicistky, první vydání z roku 1970 upravily, rozšířily a částečně aktualizovaly do roku 1990. Vycházely jednak z vlastní zkušenosti, jednak z pečlivého studia materiálů. Snažily se zmapovat novátorské jevy, které zásadně ovlivnily vývoj evropského a světového divadla od roku 1945, se zvláštním důrazem na režisérské a alternativní divadlo. Svůj prostor tu samozřejmě dostaly významné soubory a velké evropské scény, jako např. Comédie francaise, Burgtheater, Berliner ensemble apod.

Umění redukce

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Česká redakce pod vedením Ladislavy Petiškové hesla upravila a v oblasti významného světového divadelního dění doplnila do roku 1990. Zcela nově byla napsána hesla slovenská, v původním vydání nedostačující, jejichž autorkou je Zuzana Hlavenková; dále pak vypracovala Vlasta Smoláková podle polského hesláře hesla ze zemí bývalého Sovětského svazu, nyní rozdělená na ruská, kazašská a gruzínská. Velmi kvalitně jsou ve Slovníku zrevidována hesla románské a německé jazykové oblasti. V tomto směru je třeba zvlášť ocenit schopnost vyhovět požadavku slovníkové úspornosti a přitom výstižně postihnout daný fenomén. Vypuštěna byla také hesla vysvětlující jevy, které v průběhu…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc