0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura13. 4. 199710 minut

Odvaha k syntéze

Jiří Pelán

V minulém roce vydalo nakladatelství H & H první svazek Soustavného přehledu obecných dějin literatury naší vzdělanosti Václava Černého, svazek věnovaný středověku. Jsou v něm přetištěny přednášky, které Černý konal pro studenty komparatistiky (obor literární vědy, srovnávající vývoj různých národních literatur) v letech 1967–69. Publikace představuje další krok ve zpřístupnění rozsáhlé (a dosud z větší části nevydané) Černého rukopisné pozůstalosti. Přednášky (alespoň tato jejich část) nebyly určeny ke knižní publikaci a sám Černý pokládal text za „přípravné poznámky“ (do podoby knižního textu dotáhl autor v první polovině 50. let pouze závěrečnou část přehledu Soudobá literatura naší kultury, kterou na pokračování otiskovala Světová literatura v roce 1993). Tuto skutečnost je třeba mít při četbě na paměti, v nejmenším to však neproblematizuje rozhodnutí nakladatelství H & H vydat text v jeho ne zcela definitivní podobě. Černého přehled „obecných dějin literatury naší vzdělanosti“ je v české odborné literatuře naprosto bezkonkurenční pokus o globální pohled na celek evropského písemnictví, pokus, který nadto nejnázorněji dokládá hlavní rys Černého badatelského typu - odvahu k velkorysé syntéze.

Osobnost a text

Reklama

Dar syntézy, vlastní jádro Černého badatelského étosu, byl nesporně tím základním, čím se Černý lišil od svých oborových kolegů. Česká literární věda nikdy syntetickými talenty neoplývala. Černý také kultivoval tento svůj sklon ne tak na…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc