0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Ekonomika26. 12. 19946 minut

Transformační pětiletka

Transformační pětiletka

Stáváme se samostatnými, od státu však čekáme stále hodně

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci se Střediskem empirických výzkumů (STEM) každoročně od května 1990 pořádá výzkum nazvaný „Ekonomická očekávání a postoje české společnosti“ (poslední šetření se uskutečnilo minulý měsíc). Dík takto získaným údajům lze poměrně přesně mapovat proměňující se vztah české společnosti k probíhající transformaci, respektive analyzovat výkyvy a setrvalé tendence veřejného mínění. Podívejme se, co získaná data ukazují.

Kapitalismus po česku

Jako nevyhnutelné dědictví minulosti nám po listopadu 89 zůstalo stigma nízké kvalifikace a malé schopnosti adaptace. Proto také lidé na počátku transformace projevovali značné obavy, zda se dokáží přizpůsobit tržní ekonomice, měli strach, jak obstojí jejich znalosti a schopnosti ve střetu s náročnějšími požadavky. Na počátku reformy, v červnu 1991, vyjadřovalo 42 % aktivně pracujících lidí pochybnosti o dostatečnosti své kvalifikace a 56 % obavy o osud svých podniků. V průběhu následujících let se situace změnila: dnes již pouhá čtvrtina populace cítí obavy spojené se svou kvalifikací a o osud své firmy se obává necelá třetina (30 %) našich spoluobčanů. Co je však důvodem této změny, když styl práce se změnil jen výjimečně? Dílem se zvýšila sebedůvěra společnosti, respektive její schopnost vyrovnávat se s tvrdšími podmínkami, částečně jde ale i o to, že jsme si kapitalismus jaksi…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc