0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace9. 10. 19946 minut

Sexuologie není pornografie

Antonín Brzek

Sexuologie není pornografie

(informace a polemika)

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Sexuologie, resp. lékařská sexuologie (protože jiná v naší zemi není a nikdy nebyla), je lékařský obor jako každý jiný. Od těch ostatních se odlišuje předmětem svého odborného zájmu. Tím je lidská sexualita. Shromažďuje poznatky o biologických a psychologických zákonitostech a mechanismech, jimiž se sexualita a erotika v tom nejširším slova smyslu uskutečňuje, tedy od kladného emočního naladění člověka ve společnosti osob preferovaného pohlaví, jehož sexuální pozadí si neodborník nemusí ani uvědomovat, až po vlastní pohlavní spojení a zplození nového života. Ani sociální aspekty sexuality nemůže ponechat stranou. Patří tam tedy i objektivní studium sexuálně patologických jevů, jako jsou rozvodovost, nechtěná těhotenství, potraty, promiskuita, sexuální kriminalita i konzumní sexualita a sexuální komerce, studium nepříznivých, případně pro některé skupiny obyvatelstva i vítaných aspektů těchto komerčních aktivit. Potud tedy sexuologie jako obor.

Objektivní - subjektivní

Poznatky, které sexuologie shromažďuje, mají samozřejmě různou validitu, podle toho, jak byl který výzkumný projekt koncipován a proveden, a podle toho, jak bohaté klinické zkušenosti ten který odborník má. Přesto mají odborné poznatky objektivní charakter.Subjektivní charakter pak mohou mít filozofické, politické, náboženské a další postoje jednotlivých sexuologů. To již stojí mimo sexuologii. Nicméně tyto mimoodborné,…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc