0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace13. 11. 19904 minuty

V režii MNO

V současném běhu událostí si mnoho lidí nevšimlo, že již od jara letošního roku probíhá "boj" mezi ekologickými sdruženími a stranami na straně jedné a MNO na straně druhé.

Petr Vilhelm

V současném běhu událostí si mnoho lidí nevšimlo, že již od jara letošního roku probíhá „boj“ mezi ekologickými sdruženími a stranami na straně jedné a MNO na straně druhé.

Jde o část vojenského výcvikového prostoru (VVP) Hradiště, zvaném též Doupovské hory, který zabírá 33 tisíc hektarů půdy. Okrajové části prostoru jsou zemědělsky využívány péčí Vojenských lesů a statků Velichov. Nemalou část prostoru tvoří dvanáct střelnic a jejich dopadové plochy - od pěchotních až po tankové a jednu leteckou.

Letos na jaře uožnilo MNO na podnět Strany zelených v Karlových Varech exkurzi do VVP. Byli přizváni i odborníci z ONV, ekologové a zemědělci. Podali jsme návrh na uvolnění části VVP v nejzalesněnější oblasti, která je nejblíže ke Karlovým Varům. Zde leží údolí se smíšeným bukovým porostem a pramení tu potok, který by mohl být zdrojem pitné vody pro město Ostrov nad Ohří. Vojenský prostor nad bývalou obcí Dlouhá by byl při minimálních úpravách vhodný pro civilní využití. To vše jsme do návrhu zahrnuli a předložili zástupcům MNO, veliteli VVP plk. Duškovi a správci vojenského újezdu Hradiště plk. Táslerovi.

Nenašli jsme, bohužel, ani náznak pochopení. Zmínění důstojníci nám oznámili, že nejsou kompetentní cokoliv rozhodnout, máme se proto obrátit na prezidenta, Radu obrany státu nebo na tehdejšího ministra Vacka. Vybrali jsme si Radu obrany státu. Po měsíci z MNO přišla odpověď, podle níž podstatnou část našich návrhů nelze realizovat. Nepřihlíželo se ani k…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc