Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Agenda

Respekt odmítl žádost o omluvu spisovateli Kunderovi

Respekt Publishing a. s., který je vydavatelem týdeníku Respekt, vydal tiskovou zprávu k žádosti Milana Kundery o omluvu za článek Údání Milana Kundery.

Plné znění tiskové zprávy:

Respekt odmítl žádost o omluvu spisovateli Kunderovi

Společnost Respekt Publishing, jež je vydavatelem týdeníku Respekt, odmítla žádost o uveřejnění omluvy spisovateli Milanu Kunderovi, kterou po časopisu požadovala umělecká agentura DILIA. Podle názoru vydavatele časopisu neporušila redakce publikováním článků o spisovateli Kunderovi žádný z obecně závazných předpisů České republiky a pro uveřejňování omluvy proto není důvod.

Týdeník Respekt uveřejnil v uplynulých dvou vydáních sérii článků, opírajících se o archivní dokument z fondů někdejší státní policie, podle nějž se spisovatel Milan Kundera v roce 1950 dostavil na služebnu Sboru národní bezpečnosti, aby ohlásil návštěvu jistého Milana Dvořáčka na vysokoškolské koleji a informoval, že Dvořáček má na kolej znovu přijít, aby si vyzvedl uschované zavazadlo. Policie informaci prošetřila, vyslechla další svědky, Dvořáček byl po příchodu na kolej zatčen, trestně stíhán a později odsouzen k mnohaletému vězení v komunistických lágrech.

Společnosti Respekt Publishing byla v minulých dnech doručena výzva od divadelní, literární a audiovizuální agentury DILIA požadující, aby týdeník Respekt neprodleně otiskl omluvu spisovateli Kunderovi, neboť podle názoru DILIA tvrzení obsažená v článcích Respektu nebyla dostatečně prokázána. Ředitel agentury DILIA Jiří Srstka ve svém dopise dále uvádí, že Milan Kundera je připraven podat žalobu na ochranu osobnosti a současně se bude „domáhat žalobou vedle omluvy i úhrady nemajetkové újmy, která bude stanovena v odpovídající výši”.

Společnost Respekt Publishing po posouzení všech okolností případu odmítla omluvu v navrženém znění uveřejnit. „Vydavatel důsledně ctí redakční nezávislost Respektu, pokud jde o výběr témat, psaní a redakční zpracování článků, jestliže se však uveřejněním některého textu cítí kdokoli poškozen na svých právech, je vydavatel připraven případné stížnosti zodpovědně posoudit,” říká Tomáš Šídlo, generální ředitel a předseda představenstva Respekt Publishing.

V případě redakčních článků o spisovateli Kunderovi vedení společnosti dospělo k názoru, že Respekt publikováním a komentováním dotčených materiálů žádný právní předpis neporušil a do práv Milana Kundery nijak nepřípustně nezasáhl,” vysvětlil Šídlo rozhodnutí vydavatele. V případě soudního sporu je vydavatel časopisu připraven předložit své věcné argumenty k posouzení soudu.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].