Často hledáte, jak…
Obálka vydání 35/2011
35/2011 • 28. 8. – 4. 9. 2011

Města, kde zakázali sedět

Starostové objevili kouzlo represivních vyhlášek

Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer

Respekt • Despekt