Obálka vydání 20/2009
20/2009 • 10.–17. 5. 2009

Fischer: Musíme zabránit ekonomické sebevraždě

Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer