Anketa: Ministr vnitra Langer prohlásil, že oficiální politikou Vietnamu je vytvořit v ČR národnostní menšinu. Byl by to problém?
 

04_R16_kocourek_n.jpg
04_R16_kocourek_n.jpg • Autor: Respekt

Ministr vnitra Langer prohlásil, že oficiální politikou Vietnamu je vytvořit v ČR národnostní menšinu. Byl by to problém? (Národnostní menšiny mají například právo na sdružování v politických stranách, na státní podporu kulturní a společenské činnosti a další práva.)

04_R16_kocourek_s.jpg
04_R16_kocourek_s.jpg • Autor: Respekt
JIŘÍ KOCOUREK
sociolog a vietnamista
Překonáme-li určitá úskalí, ne. Za současné situace hrozí, že by status vietnamské národnostní menšiny byl využit osobami s ekonomickými zájmy, které nemají širší podporu Vietnamců v ČR ani dobrý vztah k ČR. Za posledních šedesát let vznikla v ČR početná vietnamsko-česky mluvící generace, která považuje Česko za svůj domov. Aby se její členové mohli stát legitimními představiteli menšiny, je třeba její stabilizace: jejich větší příprava, zkušenosti, podpora. Její pozitivní vztah k regionu a kultuře je nezbytný pro zdravý vývoj české společnosti. O této otázce je dobré začít hovořit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04_R16_zkorecka_s.jpg
04_R16_zkorecka_s.jpg • Autor: Respekt
ZUZANA KORECKÁ
Etnologický ústav AV ČR
Národnostní menšinu, tak jak je vymezena zákonem, tvoří společenství občanů Česka, kteří se odlišují od ostatních občanů např. etnickým původem. Současná vietnamská komunita v ČR, která se z převážné většiny skládá ze státních příslušníků Vietnamu, dle tohoto vymezení národnostní menšinou není a také ji těžko někdo může „vytvořit“. Status příslušníka národnostní menšiny je v ČR spojen s občanstvím, proč tedy vidět problém v tom, že by se občané deklarující vietnamskou národnost mohli sdružovat v politických stranách nebo dostávat dotace na kulturu a vzdělávání?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04_R16_R_dl-Pavel_s.jpg
04_R16_R_dl-Pavel_s.jpg • Autor: Respekt
PAVEL RÖDL
starosta Plzně
Obecně z pohledu zákonů menšiny problémem nejsou. Zákon ví, jak se k nim chovat, jaká práva jim dát, jak je začlenit do společnosti. Z hlediska soužití to ale problémem býti může. Podívejme se do Evropy. Některé menšiny se uzavírají do sebe, nekomunikují s majoritní společností. Tím jsou dány podmínky pro vznik ghett, což zákonitě vede k nespokojenosti členů menšiny, na druhou stranu zase k radikalismu na straně společnosti majoritní. Myslím si, že kdokoli chce v ČR žít, měl by být především občanem tohoto státu a vynaložit veškerou snahu na to, aby se naučil jazyk a seznámil se s historickým vývojem, který podmiňuje chápání způsobu života a uznávaných hodnot ve středoevropském prostoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04_R16_kocab_s.jpg
04_R16_kocab_s.jpg • Autor: Respekt
MICHAEL KOCÁB
Ministr pro lidská práva a národnostní menšiny v demisi
Národnostní menšiny se oficiálně na vnitru ani nikde jinde neregistrují. Česká legislativa sice pracuje s pojmem „národnostní menšina“, ale jeho obsah závisí na aktuálním právním výkladu. K němu se nejčastěji využívá Statut Rady vlády pro národnostní menšiny a neplynou z něj žádné konkrétní nároky. Problém je spíše používání samotného pojmu.
Etnický nacionální pohled Česko v současné době nepodporuje. Nechce-li ČR jít cestou rozdrobení obyvatel do vzájemně nekomunikujících paralelních společností, musí vytvářet multikulturní prostředí s ohledem na zkušenosti ostatních evropských států.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na web@respekt.cz.
Chcete-li článek okomentovat nebo nás upozornit na chybu, přihlaste se nebo se zaregistrujte. Nejzajímavější příspěvky zveřejníme.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.

Nejvíce hledáte