Obálka vydání 4/1995
4/1995 • 23.–30. 1. 1995

1995/4