Často hledáte, jak…
Obálka vydání 43/1991
43/1991 • 29. 10. – 5. 11. 1991

1991/43

Zahraničí

Opozice získala, ale ještě nezvítězila

Josef Kolář

Na rozdíl od většiny východoevropských zemí neztratila Bulharská komunistická strana ani po vnitrostranickém puči a odstranění Todora Živkova z nejvyšších funkcí v listopadu 1989 své vedoucí postavení.

Systematická kulturocida

Teodor Marjanovič

Poslední události v Chorvatsku definitivně pohřbily naděje, že srbský postup nevybočí ze zásady šetření kulturních památek, kterou stanovila Haagská konvence o ochraně kulturních památek v případě ozbrojeného konfliktu.

Evropa snů a skutečnosti (IV)

Martin Daneš

Společenství, ač byla na jeho prvopočátku myšlenka politického sjednocení, je realizací především ekonomickou. Jeho politický rozměr se rodí jen s obtížemi. Na mezinárodní scéně hraje ES dosud okrajovou roli: až na vzácné výjimky na ní vystupují Velká Británie, Francie, Německo, Itálie a další členské země samy za sebe.

Ve znamení puče

Dimitrij Běloševský

Ne, nejde o srpnový pokus, jehož porážka byla charakterizována jako vítězství demokratických sil a otevření cesty ke skutečné demokracii. Jde o puč, který podle jistých prognóz může přijít na počátku příštího roku, o převrat, který již nebude fraškou.

Ovce na francouzských silnicích

Martin Hybler

Na francouzskou nevraživost ohledně vývozu východoevropských zemědělských výrobků do zemí Evropského společenství reagoval před časem československý tisk rozhořčeně a současně s notnou dávkou údivu.

Pomoc USA je nepostradatelná

Petr Janyška, Vladimír Mlynář

Rozhovor s G. Bushem.